Gå till innehåll

Fritidshem

Fritidshemmet (6-13 år) kompletterar utbildningen i förskoleklass, grundskolan, anpassad grundskola, specialskola, sameskola och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i.

Fritidshemmet möjliggör för vårdnadshavare att kombinera föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda en meningsfull fritid och främja allsidiga aktiviteter och social gemenskap.

Elever kan vistas i fritidshemmet före och efter skolan.

Ansökan om plats, uppsägning, inkomstuppgifter mm görs via e-tjänsten nedan

För en plats på fritidshemmet betalas en avgift.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-12-06
Publicerad:
2023-12-04