Gå till innehåll

Anpassad grundskola

För barn med behov finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan.

År 2023 bytte grundsärskolan namn till Anpassad grundskola.

Vi ger elever med intellektuell funktionsnedsättning en för dem anpassad utbildning. Undervisningen utgår ifrån varje elevs behov och förutsättningar.

Den Anpassade grundskolan finns på Hedskolan och Sjöparksskolan. Bland personalen finns både specialpedagoger/speciallärare och elevassistenter.

Anpassad Grundskola ämnen
Likheten mellan Anpassad grundskola/ämnen och grundskolan är stora. Kursplanerna för den Anpassade grundskolan är utformad enligt samma modell som kursplanerna för grundskolan med kunskapskrav inom respektive ämne. Betyg sätts om elev och vårdnadshavare begär det.

Anpassad grundskola/ämnesområden
De som läser ämnesområden på den Anpassade grundskolan läser kommunikation, verklighetsuppfattning, vardagsaktiviteter, motorik och estetisk verksamhet. Ämnesområdesgruppen läser efter en mindre teoretisk kursplan är den Anpassade grundskolan/ämnen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-12-06
Publicerad:
2023-12-04