Gå till innehåll

Förskoleklass

Förskoleklassen utgör ett förberedande år innan grundskolan.

Förskoleklass är en egen skolform, med ett stort inslag av skapande arbete, utvecklande lek och språklig träning. Förskoleklassens verksamhet följer läroplanen.

Terminstiderna för elever i förskoleklass är samma som för grundskolan.

Barnen börjar förskoleklass hösten det år som de fyller sex år. Förskoleklass är obligatoriskt och omfattas av skolplikten.

Ansökan till Förskoleklass

Information om ansökan av skolval skickas till barnets folkbokföringsadress höstterminen året innan skolstart.

Första skolvalet sker inför hösten då barnet fyller sex år.

I Sverige har vi fritt skolval, det betyder att vårdnadshavare får önska vilken skola de helst vill att barnet ska gå på. Väljer man en annan skola än den anvisade kan det påverka rätten till eventuell skolskjuts.

Enligt skollagen har alla barn rätt att gå på en skola i närheten av hemmet utifrån den adress barnet är folkbokfört på.

Vårdnadshavares önskemål om skolenhet tillgodoses så långt det är möjligt, men ibland får inte alla barn plats på sitt förstahandsval och blir då erbjudna plats på annan skolenhet.

Extra anpassningar eller särskilt stöd
Om ditt barn är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd så bjuder skolans rektor in vårdnadshavare till en träff där förskolans rektor och pedagog också deltar för att övergången mellan förskola och förskoleklass ska bli så bra som möjligt utifrån barnets egna förutsättningar.

Vid frågor se i första hand frågor och svar
Du kan även kontakta Barn- och utbildningsförvaltningen via mail bouledning@gallivare.se

Om ni vill ansöka om plats i förskoleklass under annan tid hänvisas ni till
e-tjänsten "Byte av skola".

Byte av skola
Om ni vill byta skola för ert barn antingen inom Gällivare kommun eller från annan kommun hänvisas ni till denna e-tjänst.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-12-06
Publicerad:
2023-12-04