Gå till innehåll

Hedskolan

Välkommen till Hedskolan

Hedskolan är en grundskola med elever i åldrarna 6 – 13 år och ligger på övre Heden intill Gällivare centrum. Även Grundsärskolan finns i lokalerna.

Grundsärskolan byter 2023 namn till Anpassad grundskola, men i Gällivare kallar vi oss redan för den Anpassade grundskolan.

Vi ger elever med med intellektuella funktionshinder en för dem anpassad utbildning. Undervisningen utgår ifrån varje elevs behov och förutsättningar.

Den Anpassade grundskolan är idag lokalintegrerad i Hedskolan och Sjöparksskolan och verksamheten delar rektor med Hedskolans mellanstadium. Bland personalen finns både specialpedagoger/speciallärare och elevassistenter.

Anpassad Grundskola ämnen
Likheten mellan Anpassad grundskola/ämnen och grundskolan är stora. Kursplanerna för den Anpassade grundskolan är utformade enligt samma modell som kursplanerna för grundskolan med kunskapskrav inom respektive ämne. Betyg sätts om elev och vårdnadshavare begär det.

Anpassad grundskola/ämnesområden
De som läser ämnesområden på den Anpassade grundskolan läser kommunikation, verklighetsuppfattning, vardagsaktiviteter, motorik och estetisk verksamhet. Ämnesområdesgruppen läser efter en mindre teoretisk kursplan är den Anpassade grundskolan/ämnen.

Sidinformation

Hedskolan

Wennerströmsvägen 3-5

982 35 Gällivare

skylt
Rektor åk. f-3
Eva Sjöholm
skylt
Rektor åk. 4-6
Marika Korpi-Frisk
skylt
Rektor Anpassad grundskola och fritids
Magnus Johansson
skylt
Administratör
Maria Persson
skylt
Administratör
Jeanette Isaksson
Senast uppdaterad:
2023-11-07
Publicerad:
2023-01-18