Gå till innehåll

Sjöparksskolan

Välkommen till Sjöparksskolan

Sjöparksskolan är tätortens enda skola för årskurserna 7-9 och ligger centralt i Gällivare. Skolan har renoverats och blev klar 2020.

Grundsärskolan byter 2023 namn till Anpassad grundskola, men i Gällivare kallar vi oss redan för den Anpassade grundskolan.

Vi ger elever med med intellektuella funktionshinder en för dem anpassad utbildning. Undervisningen utgår ifrån varje elevs behov och förutsättningar.

Den Anpassade grundskolan är idag lokalintegrerad i Hedskolan och Sjöparksskolan och verksamheten delar rektor med Hedskolans mellanstadium. Bland personalen finns både specialpedagoger/speciallärare och elevassistenter.

Anpassad Grundskola ämnen
Likheten mellan Anpassad grundskola/ämnen och grundskolan är stora. Kursplanerna för den Anpassade grundskolan är utformade enligt samma modell som kursplanerna för grundskolan med kunskapskrav inom respektive ämne. Betyg sätts om elev och vårdnadshavare begär det.

Anpassad grundskola/ämnesområden
De som läser ämnesområden på den Anpassade grundskolan läser kommunikation, verklighetsuppfattning, vardagsaktiviteter, motorik och estetisk verksamhet. Ämnesområdesgruppen läser efter en mindre teoretisk kursplan är den Anpassade grundskolan/ämnen.

Sidinformation

Sjöparksskolan

Hellebergsvägen 4

982 35 Gällivare

skylt
Rektor Sjöparksskolan A
Susanne Köhler
skylt
Rektor Sjöparksskolan B
Camilla Eriksson
skylt
Bitr. rektor
Eva Beckman
skylt
Administratör Sjöparksskolan A
Anita Björkman
skylt
Administratör Sjöparksskolan B
Gunilla Berggren
Senast uppdaterad:
2023-11-07
Publicerad:
2023-03-03