Gå till innehåll

Vanliga frågor och svar VA - Norra Vassara

Preliminär tidsplan.

Preliminär tidsplan för VA-utbyggnad i Vassara.

Vänligen kontakta samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen via e-post om du har frågor. Märk ärendet med KS/2023:1246.

områdeskarta

Bilden visar, av Länsstyrelsen Norrbotten, beslutat område för utbyggnad av VA-nätverk runt Vassaraträsk. Bild hämtad från Länsstyrelsen Norrbottens föreläggandebeslut (ärendebeteckning 567-12810-2020).

Det är inte fastställt ännu vilken ledningsteknik som kommer att användas inom ramen för den kommunala VA-utbyggnaden. Mer information kommer när underlag från bland annat geotekniska undersökningar är bearbetat.

Kostnaden för dig som ska anslutas till kommunalt VA-nätverk baseras på två avgifter, anläggningsavgift samt brukningsavgift. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som betalas vid nyanslutning till VA-nätverket.

Brukningsavgiften är en löpande avgift. Det pågår fortfarande arbete för att komma fram till lämpliga nivåer för de bägge avgifterna. Nivån för avgifterna beslutas slutligen i kommunfullmäktige.

När det kommunala VA-nätverket byggs ut kan det bli så att din fastighets enskilda avloppsanläggning inte längre uppnår tillräcklig funktion. Då kan det i vissa fall bli aktuellt med ekonomisk ersättning. Bedömningen görs med hänsyn till den enskilda anläggningens ålder och skick. Du som fastighetsägare fortsätter att äga anläggningen.

I dagsläget pågår arbete med att besluta om nivå för ekonomisk ersättning.

I dagsläget finns endast föreläggande från Länsstyrelsen om att ansluta fastigheter norr om Vassaraträsk till kommunalt VA-nätverk. Men det förs diskussioner på kommunnivå om att även ansluta fastigheter på den södra sidan.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-12-11
Publicerad:
2023-12-11