Gå till innehåll

Planerade projekt

Här redovisas projekt som är planerade att utföras framöver.

Centrum ska få en starkare roll som mötesplats genom en blandning av aktiviteter och funktioner samt förtätning. I förslaget har torget delats upp i tre rum som är ungefär lika stora. De tre rummen kallas för Fjället – det öppna och det vidsträckta, Dalgången - det lummigare och intimare och Myren - det låglänta och tillfälliga.

Tanken är att Fjället, som kommer ligga intill multiaktivitetshuset, blir den öppna platsen närmast staden där stadslivet utspelar sig. Man stöter på någon, hälsar på en vän, slår sig ned en stund och kollar läget. Men det är också platsen för olika typer av evenemang.

Dalgången kopplar till skolan och är lite mindre till ytan och som öppnar sig mot skolans huvudentré. Här planeras blomsterarrangemang och sittplatser. Det här blir en plats där man kanske stannar till lite längre, skoleleverna kan hänga här, och det är också platsen för en isbana på vintern. En social plats helt enkelt.

Myren är en mer av en informell plats som vänder sig till ungdomar. En ca 130 kvm stor yta av platsgjuten betong med linjer för olika sporter placeras i mitten. En plats tänkt för bollsporter eller kanske landhockey. Platsen får en arenakaraktär genom en trappad stenmur i söder, där man kan sitta på olika nivåer, och en rampanläggning med gräs. Gräsramperna maskerar parkeringsgaragets nedfart och avslutas med en utsiktsplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2022-12-14
Publicerad:
2022-12-14