Gå till innehåll

Bakgrund

SVT filmar en pågående husflytt.

SVT filmar en pågående husflytt. Foto: Daniel Olausson/Follow the Light

Samhällsomvandlingen innebär förändringar orsakade av gruvdriften under Malmberget som på sikt kommer innebära att två centrum blir till ett. Den gemensamma framtiden för kommunens invånare kommer därigenom att se helt annorlunda ut.

Normalt sett vid samhällsplanering arbetar man efter en lagstyrd planprocess. Gällivares situation är så pass unik att vi har gått djupare än så. Genom projekt Nya Gällivare har vi genomfört ett visionsarbete med invånare och näringsliv i Gällivare kommun för att kartlägga våra gemensamma visioner. Hur vill vi att det ska se ut här i framtiden, vad vill vi uppnå?

Samhällsomvandlingen berör de flesta medborgarna i samhället, därför är det viktigt att alla berörda intressenter ska få möjlighet till insyn och påverkan. Därefter har utvecklingsplaner utformats som sedan sammanfogats i ett program för utvecklingen av Gällivare. Utvecklingsplanerna har granskats av politikerna som sedan fattat sina beslut.

Kommunen har planmonopol och ansvarar för planernas genomförande. Efter vi har kartlagt vår vision och utvecklingsplaner för Gällivare, följer den lagstyrda planprocessen. De kommunala detaljplanerna upprättas på samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen i samarbete med anlitade plankonsulter. Kommunens planhandläggare granskar alla planer som konsulter författat.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-12
Publicerad:
2022-12-14