Gå till innehåll

Vision

Visionsskiss

En arktisk småstad i världsklass.

Vår kommun står inför stora förändringar. Förändringar som innebär att vår gemensamma framtid kommer att se annorlunda ut. Vi vet inte i detalj hur, men säkert är att alla som bor i Gällivare och Malmberget kommer att beröras.

Vi har idag alla förutsättningar att påverka och skapa ett framtida Gällivare som förutom utvecklingen inom industri och näringsliv också innebär ökad trivsel, trygghet och gemenskap.

Kommunens vision är att Malmberget och Gällivare före, under och efter flytt ska vara trygga attraktiva samhällen med en trivsam boendemiljö. Vi vill att människor ska vilja flytta till nya miljöer, inte känna sig tvungna. Vi önskar ett samhället med större attraktion, utbud och möjligheter som gör att människor vill flytta hit. Vi vill integrera bofasta och nyinflyttade med de som flyttar inom samhället på ett harmoniskt sätt. En process där varsamt nyttjande av naturens resurser och långsiktig hållbarhet präglar vägen mot vårt nya samhälle. Vi vill skapa ett samhälle dit människor längtar och vill bosätta sig i, som dessutom är en förebild för vår omvärld.

En omfattande medborgardialog resulterade i en vision, Gällivare ska utvecklas till en arktisk småstad i världsklass. Ett samhälle med större attraktion, utbud och möjligheter som gör att fler väljer att flytta till Gällivare ska skapas. Medborgarna vill att centrum förtätas, att ett nytt bostadsområde utvecklas på Repisvaara och man vill ha ett stadsnära boende vid älven Vassara.

Hur ska Gällivare bli en arktisk småstad i världsklass?

Känslan - att göra längtan till verklighet.
Hitta och förstärka platsens själ, folkliv, positivt bemötande, stärka unika värden, samverkan, spektakulärt, för olika målgrupper och med framtidstro.

Vad är du en arktisk småstad i världsklass?

Arktisk - ekologisk hållbarhet
extremt klimat, snö, is, midnattssol, norrsken, vatten, berg, skog, myr, sjö, älv, fjäll, bär, kallkällor, ljust, mörkt, kontraster.

Småstad - social hållbarhet
närhet, gemenskap, tryggt, gemytligt, aktiviteter, levande, spontanitet, varierat och attraktivt boende.

Världsklass - ekonomisk hållbarhet
gruvnäring, samhällsomvandling, företagstillväxt, friluftsliv, natur, snö, vatten, jakt och fiske, samisk kultur, världsarvet Laponia, vinterinfrastruktur, idrott och kultur, vinstersportort med world cup, skola och utbildning, turism och besöksnäring.

Var ska den arktiska småstaden i världsklass växa fram?

Variation och kontraster
Centrumnära, nära vatten och naturnära med utsikt.

I visionsarbetet har Gällivare centrum, Vassara älv och Repisvaara pekats ut som lämpliga och attraktiva områden för boende och utveckling.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-09-18
Publicerad:
2022-12-20