Gå till innehåll

Hur?

Vision

Samhällsomvandlingen innebär stora förändringar i samhället. Många bostäder och offentliga verksamheter som funnits i Malmberget har ersatts, exempelvis äldreboenden, sporthall, gymnasieskola och ishall.

Under 2009 genomförde Svensk Industri Design (SVID) ett projekt kallat City Move i Gällivare kommun. Då samlades 38 forskare och planerare från 17 länder i Malmberget för att anta utmaningen och lägga grunden till "Hur flyttar vi en stad?". En slutsats var att medborgarna måste vara med och påverka, och att det är ytterst viktigt med en medborgardialog.

Detta arbete var starten för projekt Nya Gällivare med målet att, tillsammans med invånare och näringsliv, ta fram en vision hur vi skapar det attraktiva samhället. 2010 genomfördes en rad workshops med medborgare och näringsliv som resulterade i 3000 personmöten. Under dessa växte det fram vad som är bra och unikt med Gällivare och vad som måste förstärkas för att öka samhällets attraktion. Centrum ska utvecklas, större utbud av affärer, bra boende, goda utbildningsmöjligheter, jobb och kommunikationer.

Attraktiva områden
Repisvaara, Vassara älv och centrum identifierades av deltagarna som attraktiva områden för framtida bebyggelse och utveckling. Medborgardialogen resulterade i visionen "En arktisk småstad i världsklass" som sedan blev underlag för planeringsarbetet. Utifrån vision och medborgardialog togs det fram utvecklingsplaner för de tre områdena.

Centrum
Målet är ett levande centrum förtätat med fler bostäder och verksamheter som försvinner i Malmberget. Att samla offentliga verksamheter och funktioner bidrar till att stärka närheten och skapa mer liv i centrumkärnan. Förtätningen genererar även driftfördelar då lokaler kan samnyttjas och användas under fler av dygnets timmar.

Läs mer under byggprojekt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-13
Publicerad:
2022-12-20