Gå till innehåll

Företagsklimat

Gällivare växer liksom antalet företag. Utvecklingen skapar fler företagsetableringar, fler arbetstillfällen och ökad service. För Gällivare kommun är det viktigt att hela tiden jobba för att skapa ännu godare förutsättningar för att starta eller driva företag här.

Gällivare har ett tydligt tillväxtfokus med ett mål om att bli 20 000 invånare, 2500 nya permanenta jobb och 1200 nya bostäder. För att lyckas är det en förutsättning att vi har ett positivt företagsklimatet

Ett bra klimat bygger på dialog

Arbetet för att skapa förutsättningar för ett gott företagsklimat i kommunen bygger på kontinuerlig dialog mellan företag, företagsfrämjare, förtroendevalda politiker och kommunens tjänstepersoner. Basen för arbetet är kommunplanen.

Under 2023 genomförs intervjuer med näringsliv, företagsfrämjande aktörer, politiker och ledning för kommunens verksamheter för att gemensamt hitta vägar att utveckla klimatet ytterligare.

Löpande Insikt och NKI (Nöjd kund index)

Gällivare deltar i servicemätningen Löpande Insikt som grundats av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Stockholm Business alliance (SBA). Enkätundersökningen skickas till alla företag som haft kontakt med kommunens myndighetsutövning för att företagen ska kunna betygsätta sina upplevelser.

Svaren på enkäten ger ett så kallat Nöjd Kund Index eller NKI. Varje år presenterar SKR och SBA resultaten och ranking i en nationellt uppmärksammad rapport.

Svenskt näringslivs mätning

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en rapport med redovisning av enkätundersökning gjord bland sina medlemsföretag.

2023 års enkätundersökning pågick mellan den 2 januari och 31 mars. Undersökningen genomförs av Ipsos på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Den skickas till de företag som ingår i årets urval samt ordinarie kommunfullmäktigeledamöter.

Varje kommun rangordnas beroende på hur näringslivet upplever företagsklimatet i sin kommun.

Så kan företagsklimatet förbättras

I Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner 2023 placerade sig Gällivare på plats 271 av 290. Utifrån detta är företagen och politikerna enade kring vilka prioriterade åtgärder som krävs för att förbättra företagsklimatet i Gällivare.

 • Fler bostäder
 • Bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare
 • Bättre dialog mellan kommunen och företagen
 • Mer byggbar mark för verksamheter
 • Kortare handläggningstider

Årets resultat i Svenskt Näringslivs attitydmätning av företagsklimatet i kommunerna visar på steg i rätt riktning för Gällivares del.

- Företagsklimatet är mycket viktigt för en kommun som vill växa och nu tar vi hjälp för att bli bättre, säger kommunalrådet Birgitta Larsson (s).

I undersökningen betygsätter lokala företagare och politiskt utvalda i kommunen olika områden.

Resultat i undersökningen

Resultatet har förbättrats sedan förra året exempelvis gällande attityder kring företagande från allmänhet, konkurrens från kommunens verksamheter och dialogen med kommunens beslutsfattare. Även skolans kontakter med lokala näringslivet har förbättrats under 2023.

En punkt där Gällivare skiljer ut sig och till och med ligger över rikssnittet handlar om den påverkan brottslighet och otrygghet har på företagande. Där blir betyget bra med dragning åt mycket bra. Och det är långt över rikssnittet.

Gällande infrastruktur har resultatet för väg- och tågnät samt flygförbindelser förbättrats, samtidigt som resultatet för mobilnät och bredband är oförändrat. Något sämre resultat jämfört med 2022 får tillgång på relevent kompetens hos företagarna.

Kommunpolitikers och tjänstemännens attityder, kommunens service och bemötande, upphandling och information till företagen är områden som ligger kvar på samma resultat jämfört med förra året.

För att förbättra företagsklimatet ytterligare tar nu Gällivare kommun och Gällivare Näringsliv AB in hjälp av företaget Great. Kurvorna ska vridas uppåt ännu mer genom att företaget djupdyker och letar efter möjligheter att förbättra.

 • Målsättningen är att det ska vara enkelt att vara företagare. De områden vi ser som viktiga är attityder och bemötande. Hjälp oss att tillsammans bli bättre genom dialog, säger Roger Hansson, vd för Gällivare Näringsliv AB.

Företagen och politikerna är enade kring vilka prioriterade åtgärder som krävs för att förbättra företagsklimatet i Gällivare.

 • Fler bostäder
 • Bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare
 • Bättre dialog mellan kommunen och företagen
 • Mer byggbar mark för verksamheter
 • Kortare handläggningstider

Sidinformation

Kontakta Gällivare Näringsliv AB i företagsärenden
Gällivare Näringsliv

Centralplan 4

982 31 Gällivare

Senast uppdaterad:
2024-05-14
Publicerad:
2023-03-06