Gå till innehåll

Fakta om näringslivet i Gällivare

I Gällivare kommun finns det 3 126 jobb i de små företagen och tillsammans med alla anställda i dessa företag bidrar de med 252 miljoner kronor till
kommunens skatteintäkter.

 • Det finns drygt 834 registrerade företag i Gällivare, av dessa är cirka 330 aktiva aktiebolag, det vill säga innehar F-skattsedel och är momsregistrerade.
 • De branschgrupper som sysselsätter flest personer i Gällivare är Service 54 %, Tillverkning 42 % samt Areella 3 %.
 • I Gällivare är 93 % av företagen små företag med färre än 50 anställda och de flesta företag, 9 av 10 företag, har färre än tio anställda.
 • Under 2020 startades 73 687 nya företag i Sverige, varav 103 i Gällivare. Därmed hamnar kommunens nyföretagande (nystartade företag per 1 000 invånare) på 10 vilket kan jämföras med 11,7 för riket

Källa: SCB

15 arbetsgivare med över 50 anställda

Gällivare har få stora arbetsplatser. Gällivare kommun är den största arbetsgivaren med cirka 2 000 anställda. Det finns 15 arbetsgivare som har över 50 anställda. LKAB är den största arbetsgivaren efter Gällivare kommun följt av Boliden Mineral AB och Region Norrbotten.

 • Gällivare Kommun
 • LKAB
 • Boliden Mineral AB
 • Region Norrbotten
 • GE Maskintjänst AB
 • Lapplands Kommunalförbund
 • Nordström assistans AB

Dessa tillsammans står för 58 % av totalt antal anställda i kommunen

Källa: SCB

Sidinformation

Kontakta Gällivare Näringsliv AB i företagsärenden
Gällivare Näringsliv

Centralplan 4

982 31 Gällivare

Senast uppdaterad:
2024-05-14
Publicerad:
2023-09-14