dunderNET logotyp

IoT-projektet

Öppet trådlöst nät för IoT.

Fiberenheten arbetar med att upprätta ett trådlöst LoRaWAN-nät, för anslutning av elektronik med låg dataöverföring spridda över ett större område.

Resan mot ett öppet LoRaWAN i Gällivare

IoT-projektet är ett pilotprojekt för att testa, utvärdera och implementera LoRaWAN. Tekniken kommer inledningsvis att enbart vara tillgängligt internt inom den kommunala förvaltningen för att utvärdering.

Målet är att ge möjligheter att utveckla nya verktyg som kan förenkla för både offentligförvaltning och företag, samt möjligheter att tillhandahålla nya tjänster och som kan vara till nytta för medborgare, företag och samhället i stort.

Om utvärderingen av tekniken faller väl ut kan fler basstationer komma att placeras ut på fler platser i kommunen och dunderNET kan starta sitt öppna LoRaWAN.

Internet of Things (sakernas internet) är en benämning på ett ekosystem av uppkopplad elektronik, som samverkar genom delad information.

IoT kan handla om allt från att styra belysningen hemma med mobiltelefonen till mer inustriella lösningar med tusentals sensorer som bidrar till att styra processer.

Vissa IoT använder sig av uppkoppling via ett företags eller hushålls befintliga internetuppkoppling, medan andra ansluts till ett IoT-nät för tillgång till internet.

Long Range Wide Area Network (LoRaWAN), är en standard för IoT-nät som samlar in och skickar ut små mängder data från och till många sensorer och styrdon. Tekniken möjliggör för att ta emot signaler på långa avstånd, och med mycket låg energiförbrukning. Små sensorer kan placeras i flera år utan batteribyte på platser där elektricitet saknas.

Med en enda basstation kan tusentals enheter anslutas samtidigt, i ett område på någon enstaka kilometer i tätbebyggd stadsmiljö eller upp till tiotals kilometer vid fri sikt.

Varför LoRaWAN och inte fiber eller 5G?

I vissa fall saknas närheten till alternativ. I andra fall är befintliga alternativ inte rätt lösning. Även om fiber, mobilnät och elektricitet finns i närheten, kan det vara mindre behov som kan tillgodoses med enklare teknik.

Med LoRaWAN blir det både praktiskt och ekonomiskt genomförbart att implementera uppkopplad teknik på platser och till applikationer, som inte tidigare var tänkbara.

Läs mer om LoRaWAN. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

dunderNET ingår genom IT Norrbotten i StadshubbsAlliansen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

StadshubbsAlliansen är en samverkan mellan flera av Sveriges stadsnät. StadshubbsAlliansens jobbar med att tillhandahålla LoRaWAN med en öppen och konkurensneutral affärsmodell.

Det finns oändligt med användningsområdet för IoT. Via LoRaWAN går det både att samla in data från sensorer och styra olika ställdon.

Det finns en mängd typer av sensorer för att mäta eller registrera en stor mängd olika saker.

Fukt, temperatur, läge, passager, avstånd, strömstyrka, luftkvalitet, vibrationer, nivåer, tryck, ljus, buller och mycket mer.

Det finns även tryckknappar, relän och ställdon som kan kontrolleras via LoRaWAN.

Exempel

Några exempel på lösningar med hjälp av LoRaWAN

  • Behovsstyr verksamheten - Sensorer kan användas för att meddela när vegetation behöver vatten, soptunnor behöver tömmas eller när det är dags för snöröjning.
  • Koll på utrustning - Sensorer kan användas för att hålla koll på var verksamhetens delade resurser befinner sig, sjukhussängar, parkbänkar, arbetsfordon, m.m.
  • Incidenter - Sensorer kan användas för att meddela om förändringar. Skador som uppstår på infrastruktur, livbojar eller brandsläckare som lossas från sitt fäste, dörrar eller luckor som öppnats.

StadshubbsAlliansen har samlat några konkreta exempel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-09
Publicerad:
2023-05-05

Sidfot