dunderNET logotyp

IoT-projektet

Öppet trådlöst nät för IoT.

Fiberenheten arbetar med att upprätta ett trådlöst LoRaWAN-nät, för anslutning av elektronik med låg dataöverföring spridda över ett större område.

Resan mot ett öppet LoRaWAN i Gällivare

IoT-projektet är ett pilotprojekt för att testa, utvärdera och upprätta nät för LoRaWAN. Tekniken kommer inledningsvis att enbart vara tillgängligt internt inom den kommunala förvaltningen för att utvärdering.

Målet är att ge möjligheter att utveckla nya verktyg som kan förenkla för både offentligförvaltning och företag, samt möjligheter att tillhandahålla nya tjänster och som kan vara till nytta för medborgare, företag och samhället i stort.

Om utvärderingen av tekniken faller väl ut kan fler basstationer komma att placeras ut på fler platser i kommunen och dunderNET kan starta sitt öppna LoRaWAN.

StadshubbsAlliansen

dunderNET ingår genom IT Norrbotten i StadshubbsAlliansen.

StadshubbsAlliansen är en samverkan mellan flera av Sveriges stadsnät. StadshubbsAlliansens jobbar med att tillhandahålla LoRaWAN med en öppen och konkurensneutral affärsmodell.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-01-31
Publicerad:
2023-05-05

Sidfot