dunderNET logotyp

10Gig-projektet

dunderNETs resa mot ett fibernät som kan leverera 10 Gigabit per sekund till slutkunderna.

Fiberenheten har siktet inställt på att dunderNET ska bli ett stadsnät, kapabelt till att distribuera internettjänster på upp till 10 000 Mbit/s till slutkunderna, redan inom några år.

Ingångsläge

I dagsläget kan tjänsteleverantörerna tillhandahålla tjänster med 1 000 Mbit/s (1 Gbit/s) i nedladdning och 100 Mbit/s i uppladdning, via dunderNET.

I äldre delar av nätet som inte ännu byggts om, kan kunder inte beställa tjänster på mer än 100 Mbit/s. De äldre anslutningarna byggs om i PON-projektet Öppnas i nytt fönster..

Målbild

När utrustning hos både kunder och i teknikanläggningar är utbytta blir det möjligt för dunderNETs tjänsteleverantörer att börja tillhandahålla tjänster på över 1 Gbit/s och upp till 10 Gbit/s.

dunderNETs resan mot 10 Gbit/s

Under 2023 planerar fiberenheten att börja en successiv övergång till utrustning som klarar av 10 Gbit/s.

Smidigt teknikskifte

Tekniken dunderNET använder gör det möjligt att enkelt samköra befintlig GPON-utrustning med nyare och snabbare tekniker såsom XGSPON. Detta medför att fiberenheten kan arbeta löpande med övergången utan större störningar för kunderna i nätet.

Nya kunder kan nyttja teknik för 10 Gbit/s, över samma fibertrådar som levererar 1 Gbit/s till befintliga kunder. Så snart utrustning i dunderNETs teknikanläggningar är utbytta kan kunder uppgraderas löpande till den nya tekniken.

Från första hårdvaran till första tjänsten

Inledningsvis under övergången till ny hårdvara kommer tjänsteutbudet förbli oförändrat. Även om tekniken finns där är det i slutänden upp till tjänsteleverantörerna om de vill leverera tjänster med denna kapacitet.

Efterfrågan samt tjänsteleverantörernas förutsättningar och vilja att tillhandahålla dessa tjänster, blir det som slutligen avgör när internettjänster på 10 Gbit/s blir tillgängligt för slutkunderna.

Även om 10 Gbit/s i både ned- och uppladdning är mer än de flesta privatpersoner behöver, öppnar detta dörren för nya hastigheter över 1 Gbit/s. Något som framförallt kan vara till nytta för företag med höga krav på sina internetanslutningar.

När är nätet klart för 10 Gbit/s?

Övergången till 10 Gbit/s kommer ske successivt över flera års tid. I nuläget finns ingen fastställd tidplan för när dunderNET kan börja distribuera tjänster på 10 Gbit/s.

Inledningsvis är det en del nya anslutningar och anslutningar i gamla delar av nätet som kommer att beröras. Därefter kommer det ske en successiv uppgradering i takt med att befintlig utrustning når sin tekniska livslängd.

 

XGSPON kallas den teknik som byggs ut och som på sikt kommer att ersätta nuvarande GPON teknik.

PON (passive optical network) betyder att trafiken distribueras passivt med hjälp av optik istället för en eldriven aktiv utrustning som vidarebefordrar informationen.

XGSPON (10-gigabit symmetrical PON) är en beteckning för PON-nät som kan tillhandahålla upp till 10 Gbit/s i både upp och nedladdning.

GPON (Gigabit-PON) är en beteckning för PON-nät som kan tillhandahålla 1 Gbit/s i nedladdning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-11-14
Publicerad:
2023-05-02

Sidfot