dunderNET logotyp

Driftprojekt

Utöver utbyggnadsprojekt och löpande verksamhet, arbetar fiberenheten även med driftprojekt.

Driftprojekten drivs av fiberenheten vid sidan av den dagliga verksamheten och pågående utbyggnadsprojekt.

Driftprojekten omfattar bl.a. teknikskiften i dunderNET, olika större förbättringsåtgärder eller systematisk förändring. En del arbete som är internt och en del arbete som riktar sig direkt till slutkunder och medborgare.

Här hittar ni information om de driftprojekt som fiberenheten driver som har direkt påverkan på dig som medborgare, företagare och slutkund i dunderNET.

Sidfot