dunderNET logotyp

Samförläggningar

Information om andra aktörers projekt, där fiberenheten medverkar för att anlägga ledningar i samband med pågående arbeteten.

Utöver egna projekt byggs stora delar av dunderNETs ledningsut genom samförläggning, i andra ledningsägares om- & utbyggnadsprojekt.

Samförläggningar sker även internt inom den kommunala förvaltningen där olika ledningsnät byggs om eller ut i samband med utbyggnad eller upprustning av de kommunala gatorna. Även vid anläggande av nya tomter för bostäder och företag anläggs fibernät genom samförläggning.

 

Gällivare kommun rustar upp och bygger om den kommunala infrastrukturen genom områdesvisa upprustningsprojekt. I dessa projekt förnyas VA-nät, gator, belysning, avvattning och fiber byggs ut eller förbereds.

Lista över infrastrukturupprustningar.

Byggstart

Infrastrukturprojekt

2016

Björkmansheden (etapper 1-3)

2016

Karhakka & Forsvallen

2022

Nedre Koskullskulle (etapp 1)

Här har fiber förberetts i samband med anläggandet av kommunala nybyggartomter och nya gator.

I dessa områden ansvarar fastighetsägarnen för förläggning av kanalisation mellan fastighetsgräns och anslutningspunkt (fasadmätarslåp eller fasadbox).

Kommunen står för installationer samt utblåsning och terminering av fiberkablage.

Lista över nya områden som förberetts med fiber.

Byggstart

Projekt / detaljplan

2015

Kristallvägen

2015

Vuoskonjärvi industriområde (etapp 2)

2016

Repisvaara, Mitt

2016

Repisvaara, Södra (etapp 1)

2017

Repisvaara, Norra & Nordvästra

2017

Repisvaara, Södra (etapp 2)

2018

Treeninghetens handelsområde

2019

Bryggeribacken etapp 1

2019

Stålvallens handelsområde

2020

Repisvaara, Väster om väster

2021

Nuolajärvi

Ej fastställt

Koskullskulle 1:1

Ej fastställt

Slåtterslingan

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-08-28
Publicerad:
2023-01-27

Sidfot