dunderNET logotyp

Nedre Koskullskulle

Om delprojektet

Utbyggnad, fibernät, i Koskullskulle öster om järnvägen.

Fiberanslutningar till fastigheter i Koskullskulle, belägna öster (nedanför) järnvägen.

Samförläggningar

Inom området kommer delar av utbyggnaden att ske genom samförläggningar.

Områdesvisa satsningar

Teknikavdelningen (vid Gällivare kommuns Samhällsbyggnads- och Teknikförvaltning) planerar för upprustning av gator och ledningsnät i Nedre Koskullskulle Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I samband med upprustningen kommer fiber byggas ut till fastigheter i området.

Detaljplan Koskullskulle 1:1

Det kommer även beredas ett nytt bostadsområde (Koskullskulle 1:1). I samband med anläggandet av nya gator i området ansluts befintliga intilliggande fastigheter längs:

  • Hedgatan
  • Skyttegatan.

Gällivare kommun rustar upp ledningsnät och gator i Koskullskulle. Fastigheter som omfattas av etapp 1 av de områdesvisa upprustningarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., ansluts genom samförläggning.

I delområden som ingår i efterföljande etapper byggs fiber ut före infrastrukturupprustningen.

Berörda fastigheter

Gatunamn

Gatunummer

Backgatan


Falkgatan

Nummer 1

Kirunagatan


Kullegatan

Jämna nummer 102-110.

Rundeln


Rundplan


Västra Rundgatan

Jämna nummer 10-40 och udda nummer 9-31.

Östra Rundgatan


Byggherre (samförläggning)

Gällivare kommun

Byggstart

2022, kvartal 2.

Installationer

Installationer och tomtprojektering i området utförs av OneTech Nord AB samt fiberenhetens egna tekniker inför samförläggningen.

Utbyggnaden i dessa delområden kommer att utföras separat från de områdesvisa satsningarna.

Berörda fastigheter

Fastigheter som omfattas av de områdesvisa satsningarn etapp 2, 3, 4 samt återstående delar av Nedre Koskullskulle.

Gatunamn

Gatunummer

Bangatan


Falkgatan

Nummer 11 och uppåt.

Fiskaregatan


Hedgatan


Jägargatan


Kullegatan

Jämna 120 och uppåt samt udda nummer.

Linaälvsvägen


Mossgatan


Myrgatan


Odlingsgatan

 

Skyttegatan


Tjärngatan


Västra Rundgatan

Nummer 1-5

Byggstart

Preliminärt 2023-2024.

Entreprenör

Ej tilldelad

Händelser i projektet

Obs! Alla datum är preliminära och kan komma att ändras.

Datum

Händelse

2023

Upphandling utbyggnad etapp 2-4.

Händelser som inträffat under projektets gång.

Datum

Händelse

2022, kvartal 2-3

Installationer hos kunder och detaljprojektering inne på fastigheterna i etapp 1.

2022, juni

Entreprenadstart, samförläggning etapp 1.

Projektstatus

Projekttyp

Utbyggnad, fibernät.

Utbyggnadstatus

Etapp 1, samförläggning vid områdesvisa satsningar.

Delmoment

Status

Projektering

Färdigställd

Installationer

Pågår

Entreprenad

Samförläggning

Pågår

 

Etapp 2-4, utbyggnadsprojekt.

Delmoment

Status

Projektering

Färdigställd

Upphandling

Förberedelser pågår

Entreprenad

Ej påbörjad

Driftsättningsstatus

Delområde

Status

Etapp 1

Ej driftsatt

Etapp 2-4

Ej driftsatt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-01
Publicerad:
2023-03-14

Sidfot