dunderNET logotyp

Fiberutbyggnadsprojektet

2016 startade Gällivare kommuns största projekt för utbyggnad av bredband, till medborgare och företag.

2016 påbörjade Gällivare kommun nuvarande utbyggnadsprojekt. Utbyggnaden omfattar avgiftsfri anslutning av hushåll och företag, i både tätort och landsbygd. Vid användning av nätet debiteras en låg startavgift samt löpande avgifter för både slutkunder och tjänsteleverantörer. Med denna modell som haft framgång i andra kommuner, siktar Gällivare kommun på att 95% av kommunens invånare ska ha tillgång till en fiberanslutning.

Utöver de egna delprojekten byggs nätet även ut tillsammans med andra ledningsägare, vid anläggning av nya kommunala gator och genom uppgradering av fastighetsnäten i den kommunala allmännyttan.

Kommunens egen finansiering

Utbyggnadsprojektet finansierades vid start med 200 miljoner kronor i lån. Lånen återbetalas över tid med de intäkter som dunderNET genererar. Den uppskattade avbetalningstiden beräknas landa runt 20 år. Plus eller minus några år beroende på antalet anslutna fastigheter och antalet aktiva anslutningar i nätet.

Mer information om utbyggnadsprojektets ekonomiska modell och kalkyler återfinns i bredbandsstrategin från 2016.

Medfinansiering

Utbyggnadsprojektet tar del av medfinansiering från olika regionala, nationella myndigheter och europeiska fonder, för att genomföra projektet, samt enskilda delprojekt. Vilka stöd som beviljats för ett projekt återfinns på respektive projektsida, i projektlistan.

Från projektets start 2016 fram till årsskiftet 2023-2024, hade Gällivare kommuns fiberutbyggnad beviljats stöd på sammanlagt ca 36,6 miljoner kronor.

Statens jordbruksverk

Landsbygdsprogrammet

Jordbruksverket har beviljat stöd till Gällivare kommun från Landsbygdsprogrammet.

Logotyp Europeiska jordbruksfonden

Tillväxtverket

Regionala utvecklingsfonden

Tillväxtverket har beviljat stöd till Gällivare kommun från EUs regionala utvecklingsfond.

Logotyp Europeiska regionala utvecklingsfonden

Post- & Telestyrelsen

Bredbandsstöd

PTS har beviljat stöd till Gällivare kommun från det nationella bredbandsstödet.

NextGenEU logotyp

Robusthöjande åtgärder

Utöver bredbandsstödet har Gällivare kommun även tagit del av stöd från PTS, för att öka robustheten i stadsnätet.

Utbyggnaden av nätet sker inom mindre delprojekt som omfattar ett mindre område. Sedan 1 april 2021 beställs delprojekten och deras entreprenader via Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningens projektavdelning. Projektavdelningen leder även alla nya delprojekt. Efter delprojektets avslut överlämnar projektavdelningen den färdiga anläggningen med all dokumentation, till fiberenheten för driftsättning i dunderNET.

Alla delprojekt går att följa i projektlistan på hemsidan.

Utbyggnadsprojektets styrgrupp har i uppdrag att styra huvudprojektets prioriteringar och fatta större beslut, i syfte att uppnå de mål som finns uppsatta för projektet.

Representanter i styrgruppen:

  • Avdelningschef, IT-avdelningen.
  • Avdelningschef, projektavdelningen.
  • Avdelningschef, teknikavdelningen.
  • Förvaltningschef, samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen.

Projektledning utbyggnadsprojektet:

  • Enhetschef, fiberenheten.

Under början av 2000-talet byggde Gällivare kommun ut fibernät till kommunala verksamheter, telestationer i landsbygden (ADSL-utbyggnad), samt i centrala Gällivare.

I byarna Leipojärvi och Tjautjas gick bybor samman och byggde ut fibernät som sedan överlämnades till Gällivare kommuns stadsnät för drift och förvaltning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-01-16
Publicerad:
2023-01-25

Sidfot