dunderNET logotyp

Fiberutbyggnadsprojektet

2016 startade Gällivare kommuns största projekt för utbyggnad av bredband, till medborgare och företag.

2016 påbörjade Gällivare kommun nuvarande utbyggnadsprojekt. Utbyggnaden omfattar avgiftsfri anslutning av hushåll och företag, i både tätort och landsbygd. Vid användning av nätet debiteras en låg startavgift samt löpande avgifter för både slutkunder och tjänsteleverantörer. Med denna modell som haft framgång i andra kommuner, siktar Gällivare kommun på att 95% av kommunens invånare ska ha tillgång till en fiberanslutning.

Utöver de egna delprojekten byggs nätet även ut tillsammans med andra ledningsägare, vid anläggning av nya kommunala gator och genom uppgradering av fastighetsnäten i den kommunala allmännyttan.

Utbyggnadsprojektet finansierades vid start med 200 miljoner kronor i lån. Lånen återbetalas över tid med de intäkter som dunderNET genererar. Den uppskattade avbetalningstiden beräknas landa runt 20 år. Plus eller minus några år beroende på antalet anslutna fastigheter och antalet aktiva anslutningar i nätet.

Mer information om utbyggnadsprojektets ekonomiska modell och kalkyler återfinns i bredbandsstrategin från 2016.

Utbyggnadsprojektet tar del av medfinansiering från olika regionala, nationella och europeiska myndigheter, för att genomföra projektet, samt enskilda delprojekt. Vilka stöd som beviljats för ett projekt återfinns på respektive projektsida, i projektlistan.

Sammanlagt har fiberutbyggnaden fått stöd på ca 25 miljoner kronor.

Landsbygdsprogrammet

Gällivare kommun har beviljats ca 20 miljoner kronor från Landsbygdsprogrammet, för utbyggnad av områdesnät för bredband på landsbygden. Det är ett välkommet stöd för det pågående fiberutbyggnadsprojektet och ger Gällivare kommun förbättrade möjligheter att bygga ut fibernätet på landsbygden.

Logotyp Europeiska jordbruksfonden

Tillväxtverket

Tillväxtverket har beviljat stöd till Gällivare kommun i ett flertal delprojekt under åren.

  • Suorvanen-Dokkas (2016-2018)
  • Dokkas-Ampiaslantto (2020-2022)
  • Vettasjärvi (2020-2022)
Logotyp Europeiska regionala utvecklingsfonden

Post- & Telestyrelsen

Gällivare kommun har i nuläget inte tagit del av PTS bredbandsstöd.

Utbyggnaden av nätet sker inom mindre delprojekt som omfattar ett mindre område. Sedan 1 april 2021 beställs delprojekten och deras entreprenader via Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningens projektavdelning. Projektavdelningen leder även alla nya delprojekt. Efter delprojektets avslut överlämnar projektavdelningen den färdiga anläggningen med all dokumentation, till fiberenheten för driftsättning i dunderNET.

Alla delprojekt går att följa i projektlistan på hemsidan.

Utbyggnadsprojektets styrgrupp har i uppdrag att styra huvudprojektets prioriteringar och fatta större beslut, i syfte att uppnå de mål som finns uppsatta för projektet.

Representanter i styrgruppen:

  • Avdelningschef, IT-avdelningen.
  • Avdelningschef, projektavdelningen.
  • Avdelningschef, teknikavdelningen.
  • Förvaltningschef, samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen.

Projektledning utbyggnadsprojektet:

  • Enhetschef, fiberenheten.

Under början av 2000-talet byggde Gällivare kommun ut fibernät till kommunala verksamheter, telestationer i landsbygden (ADSL-utbyggnad), samt i centrala Gällivare.

I byarna Leipojärvi och Tjautjas gick bybor samman och byggde ut fibernät som sedan överlämnades för drift genom Gällivare kommuns stadsnät.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-09-20
Publicerad:
2023-01-25

Sidfot