dunderNET logotyp

Bredbandsstödet

Utbyggnadsprojektet i Gällivare kommun delfinansieras med stöd via Post- och telestyrelsens bredbandsstöd.

Om stödet

Post- & Telestyrelsen (PTS) ansvarar för statens bredbandsstöd. Stödet ges med syfte att klara de nationella bredbandsmålen. Detta genom att stötta utbyggnad av bredbandsinfrastruktur på platser där snabbt bredband (100 Mbit/s eller mer) ej är tillgängligt.

Europeiska återhämtningsplanen

Bredbandsstödet finansieras delvis med stöd från EUs återhämtningsplan, kallad NextGenerationEU (NGEU)

European recovery & resilience facility.

NextGenEU logotyp

Beviljat stöd

Gällivare kommun har beviljats stöd i ett flertal delprojekt.

Stödperiod

Status

Projekt / ort

Omfattning

2023-2026

Beviljad

Kilvo & Lompolovaara

Ortssammanbindande nät

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-01-16
Publicerad:
2024-01-16

Sidfot