dunderNET logotyp

Regionala Utvecklingsfonden

Vy från Pyhäkielinen mot Skaulo.

Utbyggnadsprojektet i Gällivare kommun delfinansieras med stöd via regionalfondsprogrammet.

Om fonden

EUs regionala utvecklingsfonden syftar till att investera i regionalutveckling och höjd levnadsstandard i mindre gynnade områden såsom lands- och glesbygd.

Projektstöd

Inom den regionala utvecklingsfonden ges tillhandahålls bl.a. stöd för utbyggnad av bredbandsinfratruktur.

I Sverige administreras och tildelas stödet, utav Tillväxtverket (TVV).

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Programmet finansieras genom den europeiska regionalautvecklingsfonden (ERUF).

European regional development fund (ERDF)

Logotyp Europeiska regionala utvecklingsfonden

Beviljat stöd

Gällivare kommun har beviljats stöd i ett flertal delprojekt.

Stödperiod

Status

Projekt / ort

Omfattning

2023-2025

Beviljad

Sammakko

Ortssammanbindande nät

2023-2025

Beviljad

Satter-Vähävaara

Ortssammanbindande nät

2023-2025

Beviljad

Skröven-Torasjärvi

Ortssammanbindande nät

2016-2018

Genomförd

Suorvanen-Dokkas

Ortssammanbindande nät

2020-2022

Genomförd

Dokkas-Ampiaslantto

Ortssammanbindande nät

2020-2022

Genomförd

Vettasjärvi

Ortssammanbindande nät

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-01-16
Publicerad:
2024-01-16

Sidfot