dunderNET logotyp

Landsbygdsprogrammet

Vy över Sakajärvi

Utbyggnadsprojektet i Gällivare kommun delfinansieras med stöd via landsbygdsprogrammet.

Om programmet

Landsbygdsprogrammet syftar till att utveckla landsbygden i Sverige. Programmet finansieras av staten och EU genom Jordbruksverket (SJV).

Projektstöd

Inom landsbygdsprogrammet har det bl.a. funnits möjlighet att söka projektstöd för utbyggnad av bredband i lands- och glesbygd.

Under perioden 2014-2022 har sammanlagt 4,5 av programmets sammanlagt 48 miljarder kronor avsatts för projektstöd till bredbandsutbyggnad.

Projektstödet för bredbandsutbyggnaden administreras av Länstyrelserna i Sverige.

Europeiska jordbruksfonderna

Landsbygdsprogrammet finansieras delvis genom den europeiska jordbruksfonden för landbygdsutveckling (EJFLU).

European agricultural fund for rural development (EAFRD)

Logotyp Europeiska jordbruksfonden

Beviljat stöd

Gällivare kommun beviljades projektstöd 2016, på ca 20 miljoner kronor, för utbyggnad av bredband i landsbygden.

Stödet omfattar upp till 70% av investeringskostnaden för fiber- alternativt radiobaserade bredbandsnät.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-01-16
Publicerad:
2023-12-13

Sidfot