Gå till innehåll

Museets föremålssamling

Samisk ostform

Samisk ostform

Samisk ostform

Spännande gammal kamera

På Gällivare Kulturmuseum finns det drygt 10 000 föremål. Majoriteten förvaras i magasinet, en del används i utställningsverksamheten och några är utlånade till andra museer. Föremålen förvaltas av museet och ägs av Gällivare Hembygdsförening. Bakgrunden till detta är att museet drevs av hembygdsföreningen innan det blev kommunalt 1999.

Föremålen speglar tillsammans vår kommuns rika historia, det vill säga hur Gällivare och Malmberget växte fram genom samerna, nybyggarna och gruvarbetarna. Många av föremålen är från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Flera har spännande berättelser knutna till sig och bidrar till att göra historien levande. Gällivare Kulturmuseum tillgängliggör detta arv och bevarar det för kommande generationer.

Har du frågor om museets föremålssamling? Kontakta föremålsansvarig Carola Johansson: 0970 818 693, carola.johansson@gallivare.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-07-22
Publicerad:
2022-11-16