Gå till innehåll

Unna Saiva

Klänning ur Dimetris samling

Föremål från Unna Saiva och offerplatsen från sjösidan

Gällivare Kulturmuseum arbetar med stöd av Sametinget och samiska föreningar för att få tillbaka de arkeologiska föremålen från den samiska offerplatsen Unna Saiva till Sapmí. Föremålen har en stor betydelse för den samiska kulturen och många anser att deras rättmätiga plats är i Sapmí. 

Den samiska offerplatsen Unna Saiva ligger vid sjön Lillsarvis i Gällivare kommun. Den användes i drygt 1000 år, från ca 500-talet till 1600-talet. Platsen fick vara ifred fram till 1915 då arkeologen Gustaf Hallström utförde en hårdhänt utgrävning. Han fann hundratals föremål av brons, silver och järn samt en stor mängd horn och ben från olika djurarter. Föremålen fördes till Historiska museet i Stockholm där de finns än i dag. En mindre del av de upphittade mynten är placerade på Ekonomiska museet i Stockholm.

Det finns stöd för repatrieringen av föremålen från Unna Saiva i FN:s urfolksdeklaration. Artikel 11 och 12 behandlar urfolkens rätt till sina kulturella traditioner och sedvänjor i det förflutna såväl som i nutid. Detta inkluderar rätten till kulturyttringar såsom arkeologiska och historiska platser, föremål och andra uttryckssätt.

I artikel 11 fastslås det att staterna skall ge urfolken upprättelse vilket kan handla om återlämnande av kulturföremål som har tagits från dem utan deras medgivande eller i strid med deras lagar, traditioner och sedvänjor. I artikel 12 specificeras att urfolk har rätt till användning av och makt över sina ceremoniella föremål. I artikel 12 slås det också fast att stater ska eftersträva att ge tillgång till och/eller repatriera ceremoniella föremål genom rättvisa, transparenta och effektiva tillvägagångssätt, utvecklade i samarbete med berörda urfolk.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-18
Publicerad:
2022-10-03