Gå till innehåll

Konstinventeringen

Samhällskritiska äppelskruttar av X, foto: Paul Quant

Rauno Still, tuschteckning, 2015

Samhällskritiska äppelskruttar av X, foto: Paul Quant

Brita Weglin

Gällivare kommun har en konstsamling som består av närmare 2300 verk. Denna förvaltas av museet och majoriteten av konstverken är utplacerade i olika kommunala verksamheter som till exempel kommunhus, ålderdomshem, skolor, flygplats och liknande.

För att kunna arbeta effektivt med samlingen krävs det översikt. Vi har därför införskaffat ett nytt konstregistreringsprogram och håller på att kontrollera att alla konstverk är där de skall vara.

Har du frågor rörande Gällivare kommuns konstsamling?
Kontakta Museiintendent Björn Pettersson: Bjorn.Pettersson@gallivare.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-07-22
Publicerad:
2022-10-03