Gå till innehåll

Nattavaarabygden

Nattavaara

Nattavaara är egentligen två byar i Råne älvdals norra del, Nattavaara station och Nattavaara by. Bygden har ca 300 invånare.

När bygget av Malmbanan, 1887 nådde Råne älv etablerades stationssamhället Nattavaara på tallheden väster om Råneälven, ca 5 km från den ursprungliga byn på berget, Nattavaara by. Namnets betydelse är inte säkerställd men torde ha sitt ursprung i det samiska ordet ”nahta” som betyder skaft. Det samiska ordet ”vare” och det finska ”vaara” betyder berg. Nattavaara är alltså ”Skaftberget”.

Nattavaara är en av landets kallaste orter och brukar därför ofta omnämnas i väderleksrapporterna på vintern med lägsta temperaturen i landet. Samtidigt har platsen en befolkning med mycket varma hjärtan och har även väckt rubriker för sin hjälpsamhet då ex. tågstopp inträffat och lokalbefolkningen hjälpt strandsatta.

Orten som har en tågförbindelse mellan kusten och Gällivare-Kiruna, har en välsorterad hybrid matvarubutik med goda öppentider och en bensinstation, jaktlag, flera aktiva föreningar samt barnomsorg och ett antal entreprenörer och företag. I bygden är Gällivare Skogssameby verksamma med sin rennäring.

Besöksvärda pärlor:

Natureservatet Granlandet - Natura 2000 område ett stort orört urskogslikt skogsland med få vägar där samernas renar genom århundraden strövat vilt och har sina viktiga betesområde. Här finns kvarlämnor av fortida rengärden, kåtor och offerplatser i det vidsträckta skogslandskapet och flertalet hotade arter som behöver gammelskog har sitt hem här, då det finns få spår av människan i det värdefulla naturområdet. Päivävuoma naturreservat är ett område bjuder på ett rikt fågelliv och ett vidsträckt våtmarksområde, med allt från myrar till tjärnar och magiska gläntor där renen betat sedan urminnes tider.
Natursköna Pellokielas naturreservat är ett unikt urskogsområde. Här finns stora mäktiga tallar som är uppemot 550 år gamla att beskåda och den torra tallheden med renlavar är lättvandrad för besökare. Platsen har ett rikt djurliv med allt från lavskrikor till mård och renar som betar på hedarna.
Myrmarkerna vid Härkmyran har stora naturvärden och är väl värt ett besök med sin storslagna natur och unika miljö med rikt art och djurliv.
Råneälven löper genom Nattavarabygden och bjuder unikt sportfiske i vackert skogslandskap där du kan bland annat kan få lax, harr och öring på kroken.


Observera restrektioner i områdena! Var varsam med naturen samt lös fiskekort!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-04-06
Publicerad:
2023-04-06