Gå till innehåll

Projekt i centrum

Vepa i centrum

Byggprojekt i centrum september - december 2023. Foto: Mikaela Åkerlund

Sommaren och den mest intensiva perioden för alla pågående byggprojekt har passerat. Vi bygger som aldrig förr. Ett flertal projekt har slutförts eller är i sitt slutskede och många stora projekt går stadigt framåt. Kommunen skapar förutsättningar för bostadsbyggande och skapar ett av Sveriges största trähus som kommer att fyllas med cirka 22 000 kvadratmeter kultur och aktivitet. Här kommer de viktigaste punkterna som du som invånare kommer att beröras av härnäst:

karta

Multiaktivitetshuset
Infästningar för äventyrsbadets vattenrutschbanor samt omfattande betongarbeten pågår. Hösten 2024 väntas byggnaden nå marknivå.

Sjöparken
Under hösten planeras det för flytt av tre kända objekt från Svanparken i Malmberget till Sjöparken i Gällivare. Det handlar om en scen, en cafébyggnad och en fontän som i samhällsomvandlingens anda ska flyttas och bevaras för framtiden. LKAB flyttar de utvalda objekten och kommer även att ställa i ordning grusgångar, planteringar och belysning för detta.

Brf Sjöparken
Riksbyggen har startat markarbeten, i kvarteret Höken mittemot Sjöparken, för blivande Brf Sjöparken. Transportfrekvensen är låg initialt men ökar i slutet på året då projektet går in i nästa skede.

Kvarteret Gladan
LKAB bygger 85 ersättningslägenheter åt Topbostäder med tillhörande parkeringsgarage. Dessutom bygger LKAB cirka 1 800 kvadratmeter affärs- och kontorslokaler där bland annat Coop kommer finnas. Projektet pågår fram till hösten 2024.

Lasarettsgatan
Åtgärder intill Lasarettsgatan på den södra sidan av gatan i grönområdet. Arbetet sträcker sig från Kunskapshuset och vidare mot rondellen på väg E45. Gående hänvisas till södra sidan av Lasarettsgatan mellan Hantverkaregatan och Storgatan. Garvaregatan kommer att påverkas under vecka 36 och Dahlsgatan kort därefter, körplåtar kommer att läggas ut.

Regnbågens förskola
Den nya förskolan vid Bondegatan/Garvaregatan står klar och verksamheten har flyttat in. Det återstår ett arbete med utemiljön.

Ytor utanför Kunskapshuset
Ytorna på östra sidan av Kunskapshuset har snyggats till under sommaren. Det återstår mindre markarbeten, belysning samt ett trädäck.

Vallmotrappan
Bytet av trappan är klart. Det som återstår är att en ramp, för exempelvis barnvagnar, ska monteras, belysningsarmatur ska färdigställas samt att vissa förstärkningsarbeten ska utföras.

Schaktmästaregatan
Arbete i gata längs med Schaktmästaregatan från Parkgatsleden är klart. Asfaltering sker under sommaren 2024.

Torget i centrum
Det pågår ett arbete med att skapa ett inbjudande hösttorg.

Vepa i centrum.

Byggprojekt i centrum juni-augusti 2023. Foto: Mikaela Åkerlund

Just nu riktas världens blickar mot Gällivare när gruvnäringen investerar miljardbelopp för att göra en grön omställning av industrin. Vi bygger som aldrig förr. Nyligen invigdes Kunskapshuset som har uppmärksammats internationellt för sin unika design. Vi har skapat en friidrottsarena och en toppmodern is- och evenemangsarena. Vi skapar förutsättningar för bostadsbyggande och vi skapar ett av Sveriges största trähus som kommer att fyllas med cirka 22 000 kvadratmeter kultur och aktivitet. Med sommaren kommer som vanligt den mest intensiva perioden för alla stora som små byggprojekt. Här kommer de viktigaste punkterna som du som invånare kommer att beröras av:

Karta över centrum i Gällivare.

Multiaktivitetshuset
Infästningar för äventyrsbadets vattenrutschbanor samt omfattande betongarbeten pågår. Hösten 2024 väntas byggnaden nå marknivå.

Sjöparken
Under sommaren ska tre objekt flyttas från Svanparken i Malmberget till Sjöparken i Gällivare. Det handlar om en scen, en cafébyggnad och en fontän som i samhällsomvandlingens anda ska flyttas och bevaras för framtiden. LKAB flyttar de utvalda objekten och flytten samordnas med andra byggnader som ska flyttas från Malmberget till det nya bostadsområdet vid sjön Nuolajärvi. Arbetet är för närvarande preliminärt planerat till vecka 26.

Brf Sjöparken
Riksbyggen startar markarbeten, i kvarteret Höken mittemot Sjöparken, för blivande Brf Sjöparken i juni. Kvarteret Gladan LKAB bygger 85 ersättningslägenheter åt Topbostäder med tillhörande parkeringsgarage. Dessutom bygger LKAB cirka 1 800 kvadratmeter affärs- och kontorslokaler där bland annat Coop kommer finnas. Projektet pågår fram till hösten 2024.

Lasarettsgatan
Åtgärder intill Lasarettsgatan på den södra sidan av gatan i grönområdet. Arbetet sträcker sig från Kunskapshuset och vidare mot rondellen på väg E45. Gående hänvisas till södra sidan av Lasarettsgatan mellan Hantverkaregatan och Storgatan.

Regnbågens förskola
En ny förskola byggs vid Bondegatan/Garvaregatan. Projektet avslutas i juli.

Ytor utanför Kunskapshuset
Ytorna på östra sidan av Kunskapshuset ska snyggas till under sommaren. Det blir nya trappor, bänkar, planteringar och promenadstråk längs skolan fram till Storgatan. Lagom till skolstarten ska arbetet med entrédelen vara klart.

Vallmotrappan
Trappan ska ersättas med en gallerdurkstrappa då den är i behov av upprustning utifrån säkerhet för medborgarna samt arbetsmiljöperspektiv för de som underhåller och snöröjer. I dagsläget är trappan svår att underhålla, under vintertid blir den hal samt att trappstegen lutar felaktigt och många olyckor har skett.

Schaktmästaregatan
Arbete i gata längs med Schaktmästaregatan från Parkgatsleden är påbörjat. Arbetet planeras bli klart i mitten av juli.

Torget i centrum
Det pågår ett arbete med att skapa ett inbjudande sommartorg.

Byggprojekt

Byggprojekt i centrum september-december 2022. Foto: Daniel Olausson/Follow the Light

Hösten är här och vi kan blicka tillbaka på en intensiv sommarperiod. Flera stora projekt är igång och de fortsätter i en intensiv fas en tid framöver. Vi bygger upp ett vackert och funktionellt centrum. Kunskapshuset är invigt och klart, likaså friidrottsarenan och is- och evenemangsarenan. Vi bygger det samhälle vi alla ska leva, bo och verka i. Här kommer de viktigaste punkterna som du som invånare kommer att beröras av:

Kvarteret Gladan
Lkab och Top bygger bostäder och kommersiella lokaler. Markarbeten i form av schaktning inför grundläggning har startat i en första etapp under vecka 37. Byggarbetena kommer att intensiveras under vintermånaderna.

Regnbågens förskola
Mindre störning på Bondegatan pga åtgärder av extern entreprenör.

Multiaktivitetshuset
Under hösten pågår gjutningsarbeten för den nedersta våningen. Dessa arbeten planeras vara avslutade kring månadsskiftet oktober/november. Fram tom. okt/nov varierar frekvensen av transporter mellan låg och medel. Därefter sker ett uppehåll i arbetet för att återupptas under våren 2023 då betongarbeten för väggar och bjälklag för våning ett och två påbörjas.

Transporter till och från arbetsområdet sker i huvudsak längs Hantverkargatan. I undantagsfall kan andra transportvägar komma att användas.

Brandvattenreservoar
Mindre markarbeten kvarstår under kvartal 4.

Kvarteret Vassara 11
Projektet är klart vid årsskiftet 2022-2023.

Omledning gångväg Lasarettsgatan
Gående hänvisas till södra sidan av Lasarettsgatan mellan Hantverkargatan och Storgatan.

Karta

Sommartider betyder högtryck för byggbranschen. Vi bygger upp ett vackert och funktionellt centrum. Kunskapshuset är invigt och klart, likaså friidrottsarenan och is- och evenemangsarenan Isborgen. Härnäst märks tydligast arbetet med multiaktivitetshuset. Vi bygger det samhälle vi alla ska leva, bo och verka i. Här kommer de viktigaste punkterna som du som invånare kommer att beröras av:

karta

Kvarteret Gladan
LKAB och Top Bostäder inväntar startbesked under början av kvartal 3 därefter påbörjas markarbeten.

Sjöparken
3 stycken stadsängar ca 400 m2 per styck anläggs med ängsblomster.

Ersättning Älvens förskola
En ny förskola byggs upp som ersättning för befintlig förskola.

Ytor utanför Kunskapshuset
Projektet skjuts fram till 2023 pga långa leveranstider.

Lasarettsgatan
Åtgärder intill Lasarettsgatan kommer att genomföras 2023. Annan aktör än Gällivare kommun.

Multiaktivitetshuset
Pålning och bergförankring avslutas under våren. Under sommaren
fram till och med september, utförs grundläggningsarbeten främst i den djupaste delen av schakten. Transporter till och från arbetsområdet sker i huvudsak längs Hantverkargatan. I undantagsfall kan även andra transportvägar komma att användas. Dammbekämpning sker kontinuerligt på Hantverkaregatan samt i gropen för projektet.

Vallmotrappan
Vallmotrappan byggs om till att bli en säkrare gångväg med avsikt på
halkrisk. Gående hänvisas till Ripbärsvägen och Gullrisvägen under
entreprenadtiden.

Is- och evenemangsarenan
Restaurangen i Isborgen är klar för uthyrning. En brandvattenreservoar
byggs upp bakom is- och evenemangsarenan.

Kvarteret Vassara 11
Projektet är klart vid årsskiftet 2022-2023.

Skissbild

Nu startar bygget av förskolan som ska ersätta Älvens förskola på kvarteret Duvhöken. Detta kommer att hända:

I byggprojektet ska Älvens gamla förskola få nya lokaler. Orsaken är att det har funnits brister och renoveringsbehov. Den nya förskolan byggs i två plan och får sju avdelningar – två fler än innan. En av dem kommer att vara en minoritetsspråksavdelning.

Området runtomkring kommer att byggas om och ge fin utemiljö och stora lekytor för barnen.

Gällivare kommun har gett Skanska Sverige AB i uppdrag att bygga förskolan, som i nuläget benämns Ersättning av Älvens förskola. Hela byggprojektet startar i mitten av maj. Till oktober 2022 pågår markarbeten, grundläggning och omdragning av gång- och cykelväg. Själva förskolan börjar byggas efter sommaren och beräknas vara klar i juni 2023. Därefter sker kvarvarande markarbeten som till exempel plantering och asfaltering.

För att minska störningar för boende kommer byggtrafiken att gå från/till E45 via Garvaregatan.

Arbetstider: måndag till torsdag: 7 – 19, fredagar: 7 – 16

Kontaktuppgifter: Entreprenör som utför byggnationen: Skanska Sverige AB.
Tel: 010-448 00 00

Kontaktperson för dig som fastighetsägare: (Gällivare kommun)
Tel: 0970-818 000 eller E-post post@gallivare.se

Illustration utemiljö

Sidinformation

skylt
RE-form informationscenter

Västra Kyrkallén 5

982 31 Gällivare

Öppettider/Opening hours:
Tisdag - fredag/Tuesday - Friday
kl. 11.00-18.00
Lördag/Saturday
kl. 11.00-15.00

OBS! Öppet följande lördagar/
N.B. Open the following Saturdays
16/3, 30/3, 13/4, 27/4, 11/5, 25/5, 8/6

Avvikande öppettider/Exceptional opening hours:

6/6, 21/6 stängt/closed, 12/6 11.00-16.30

Senast uppdaterad:
2023-09-04
Publicerad:
2022-12-20