Gå till innehåll

Öppen data, jämför oss med andra kommuner

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för idareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Med drygt 6000 nyckeltal får du de bästa möjligheterna till jämförelser och analys i kommunsektorn. Koladas olika verktyg hjälper dig att analysera och visualisera resultat.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-14
Publicerad:
2023-03-16