Gå till innehåll

Anslagstavla, officiell

Här finns Gällivare kommuns officiella, digitala anslagstavla. Här tillkännager vi kallelser samt de beslut som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott fattat.

Från 1 januari 2018 lag är det lag på att kommunens officiella anslagstavla ska finnas på webbplatsen. På anslagstavlan får inget annat än vad som anges i lag anslås. De anslag som sätts upp presenteras under rubriken anslag nedanför och själva anslaget kan ses under rubriken respektive rubrik. Publiceringen av information om justerade protokoll på den kommunala anslagstavlan görs för ge medborgarna en möjlighet till att överklaga beslut som tagits på ett politiskt sammanträde.

Kungörelser

Kungörelser Kommunfullmäktige

Anslagsbevis protokoll

Besvärshänvisningar

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-06-25
Publicerad:
2023-02-27