Gå till innehåll

Planerade upphandlingar

Upphandlingsplanen innehåller ramavtal och enskilda kontrakt som är planerade att upphandlas under året. Planen uppdateras fortlöpande.

Nedan listsas Gällivare kommuns planerade upphandlingar.

Ramavtal

Kvartal

Leverans av vs/va-material

Q1 2024

Företagshälsovård

Q1 2024

Bokföringstjänst

Q1 2024

Byggservice (bygg, el, målning, vent, plåtslageri samt värme- och sanitet)

Q1 2024

Leverans av Maskindiskmedel

Q2 2024

OVK-besiktningar

Q2 2024

Säkerhetsbesiktning lekplatser, gymnastikhallar mm

Q2 2024

Hemkunskap, matvaror med leverans

Q2 2024

Kommunikationsbyrå

Q2 2024

Städservice

Q2 2024

Hämtning grovsopor, bygg- och rivningsavfall

Q2 2024

Profilprodukter

Q2 2024

Tömning och transport av fraktioner flak ÅVC landsbygden

Q2 2024

Planarkitekttjänster

Q3 2024

Omhändertagande och transport av farligt avfall

Q3 2024

Idrottsmaterial

Q3 2024

Porslin, glas, köksutrustning m.m.

Q3 2024

Kemikalier till va-verk (Ekoflock 91)

Q3 2024

Elektroniska körjournaler

Q3 2024

Flyttjänster

Q3 2024

Skogsvårdstjänster

Q3 2024

Flygtrafikledningstjänster

Q3 2024

Administrativa tjänster (Protokoll och värdering av bilar)

Q4 2024

Administrativa tjänster (skrotbilar)

Q4 2024

Utbildning Chefsprogram

Q4 2024

Fiberarbeten

Q4 2024

Fiberarbeten Beredskap/fältservice

Q4 2024

Varuutkörning inom landsbygden

Q4 2024

 

Entreprenadupphandlingar

Kvartal

Värmeanläggning Lapland Airport

Q1 2024

Bindemedelsförsegling Flyget 2024

Q1 2024

Boende socialt stöd samsjukliga

Q2 2024

Fiberutbyggnad Malmsta

Q2 2024

Fiberutbyggnad Moskojärvi och Avvakko

Q2 2024

Fiberutbyggnad Hakkasbygden södra

Q2 2024

Fiberutbyggnad Hakkasbygden norra

Q2 2024

Fiberutbyggnad Andrasidan-Dundret

Q2 2024

Fiberutbyggnad Nedre Koskullskulle

Q2 2024

Sanering (Norska vägen)

Q2 2024

Ridanläggning, Rivning del 2 och Hagar och ligghall

Q2 2024

Bergvärmeanläggning Hakkas skola

Q2 2024

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-12-20
Publicerad:
2023-06-13