Gå till innehåll

Planerade upphandlingar

Upphandlingsplanen innehåller ramavtal och enskilda kontrakt som är planerade att upphandlas under året. Planen uppdateras fortlöpande.

Nedan listsas Gällivare kommuns planerade upphandlingar.

Ramavtal

Kvartal

Bokföringstjänst

Q3 2024

OVK-besiktningar

Q3 2024

Hemkunskap, matvaror med leverans

Q3 2024

Städservice

Q3 2024

Hämtning grovsopor, bygg- och rivningsavfall

Q3 2024

Profilprodukter

Q3 2024

Planarkitekttjänster

Q3 2024

Idrottsmaterial

Q3 2024

Porslin, glas, köksutrustning m.m.

Q3 2024

Flyttjänster

Q3 2024

Skogsvårdstjänster

Q3 2024

Administrativa tjänster (Protokoll och värdering av bilar)

Q4 2024

Administrativa tjänster (skrotbilar)

Q4 2024

Utbildning Chefsprogram

Q4 2024

Fiberarbeten

Q4 2024

Fiberarbeten Beredskap/fältservice

Q4 2024

Varuutkörning inom landsbygden

Q4 2024

Tömning och transport av fraktioner flak ÅVC landsbygden

Q4 2024

 

Entreprenadupphandlingar

Kvartal

Ridanläggning, Rivning del 2 och Hagar och ligghall

Q3 2024

Sanering (Norska vägen)

Q4 2024

Bergvärmeanläggning Hakkas skola

Q4 2024

Fiberutbyggnad Hakkasbygden norra

Q1 2025

Fiberutbyggnad Hakkasbygden södra

Q1 2025

Fiberutbyggnad Malmsta

Q1 2025

Fiberutbyggnad Moskojärvi och Avvakko

Q1 2025

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-07-18
Publicerad:
2023-06-13