Gå till innehåll

Bli leverantör

Här hittar du information för dig som vill göra affärer med Gällivare kommun på ett enkelt sätt.

Vår målsättning är att det ska vara enkelt för dig som leverantör att lämna anbud. Vi använder oss därför av ett upphandlingsverktyg som heter Mercell TendSign.

Från Mercell TendSign kan du hämta aktuella upphandlingsdokument samt ta del av frågor och svar svar under anbudstiden. Du lämnar även ditt anbud via Mercell TendSign.

 

  • Fråga via TendSign. Använd funktion för "frågor och svar" om du undrar över något kring upphandlingen.
  • Kontrollera upphandlingsdokumenten. Eventuella kompletteringar till upphandlingsdokumenten under anbudstiden publiceras i Mercell TendSign. Det är du som anbudsgivare som ansvarar för att kontrollera samtliga publicerade dokument innan anbudet lämnas in. Eventuella brister eller otydligheter kommuniceras via funktionen "frågor och svar".
  • Kontrollera ditt anbud. Var noga med att ditt anbud uppfyller samtliga krav och att den information som efterfrågas verkligen finns med i anbudet. Bifoga enbart den information som efterfrågas, övrig information tas ej i beaktande.
  • Inga reservationer. Reservationer är otillåtna och anbud sin innehåller reservationer tas ej upp för prövning och kommer därför att förkastas.
  • Lämna anbudet i god tid. Försent inkomna anbud kan ej upptas för prövning och kommer därför att förkastas i enlighet med LOU. Vid tekniska problem vid anbudslämnande kontakta support hos Mercell.
  • Offentlighet och sekretess. Uppgifter i upphandlingsärenden omfattas av sekretess enligt sekretesslagen till dess att tilldelningsbeslut fattats eller upphandlingen på annat sätt avslutats. Nämnda uppgifter kan omfattas av sekretess även efter nämnda tidpunkt. Sekretessprövning genomförs alltid i enlighet med gällande sekretesslagstiftning innan allmänna handlingar lämnas ut.

Sidinformation

skylt
Har du frågor om inköp och upphandling?
Kontakta inköp
Senast uppdaterad:
2023-06-12
Publicerad:
2023-05-23