Gå till innehåll

Fakturera

Från 1 april 2019 gäller lagen (2018:1277) om krav på elektroniska fakturor
(e-faktura) från våra leverantörer. En e-faktura är en faktura som upprättas, skickas och tas emot samt behandlas elektroniskt. En PDF-faktura är inte en e-faktura.

Faktureringsadress

Alla leverantörsfakturor, även de elektroniska, ska vara märkta med kommunen gemensamma faktureringsadress:

Gällivare kommun
Ekonomiavdelningen
982 81 Gällivare

Gällivare kommun tar emot leverantörsfakturor i formatet PEPPOL BIS Billing 3 samt via VAN-leverantörer.

För PEPPOL gäller:

  • PEPPOL-adress: 0007:2120002726

För VAN-leverantörer gäller:

  • E-faktura (org:nr): 2120002726
  • E-fakturaadress (GLN): 73621200027268

Alla fakturor som skickas till kommunen ska ha en referenskod som består av fyra (4) bokstäver, två (2) siffror och bokstaven E i slutet. Referenskod är en förutsättning för att fakturan ska hamna hos rätt person och för att du ska få betalt i rätt tid.

Exempel på fakturareferens: ABCD01E

Det optimala för hanteringen är att referenskod anges i fakturafältet "Er referens".

Alla fakturor som skickas till kommunen där en rekvisition finns med som underlag ska ha rekvisitionsnumret angivet på fakturan.

Det optimala för hanteringen är att rekvisitionsnumret anges i faktura fältet "Er order" och referenskod i fakturafältet "Er referens".

Gällivare kommun tillämpar 30 dagars betalningsvillkor för leverantörsfakturor i våra upphandlingar och avtal. Även om du inte har avtal med kommunen tar det som regel 30 dagar för fakturan att betalas även om du har angivit andra betalningsvillkor. Om betalning skett efter 30 dagar så godtar kommunen dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen från förfallodagen till dess betalning skett.

Sidinformation

skylt
Kontaktperson för E-faktura
E-faktura
Senast uppdaterad:
2023-10-10
Publicerad:
2023-05-25