dunderNET logotyp

Tidigare leverantörer

Tjänsteleverantörer som bytt namn, slagits samman med andra leverantörer eller sålt sin bredbandsverksamhet till en annan leverantör.

Sammanslagningar & uppköp

Under respektive tjänsteleverantör nedan, finner ni listor på tidigare leverantörer i dunderNET som de antingen:

  • Köpt upp och slagits samman med den tidigare leverantören.
  • Köpt upp tidigare verksamhet inom dunderNET från den tidigare leverantören.

Tjänsteleverantörerna nedan fanns tidigare i dunderNET. Kunderna hos dessa har nu flyttats över till Norrlands Bredband.

Imega System

2020 avyttrade Imega System sin bredbandsverksamhet inom dunderNET till Office Sverige.

Office

2023 avyttrade Office Sverige sin bredbandsverksamhet inom dunderNET till Norrlands Bredband.

Kundservice & driftinformation

All kundservice och driftinformation för de tidigare tjänsteleverantörerna ovan, hanteras numera utav Norrlands Bredband.

Tjänsteleverantörerna nedan fanns tidigare i dunderNET. Kunderna hos dessa har nu flyttats över till Bredband2.

A3

2021 såldes A3 och slogs samman med Bredband2. Efter köpet avvecklades varumärket A3.

AllTele

2018 slogs AllTele samman med T3, under det nya varumärket A3.

T3

2018 slogs T3 samman med AllTele, under det nya varumärket A3.

Universal Telecom

2021 såldes Universal Telecom och slogs samman med Bredband2. Efter köpet avvecklades varumärket Universal Telecom.

Kundservice & driftinformation

All kundservice och driftinformation för de tidigare tjänsteleverantörerna ovan, hanteras numera utav Bredband2.

Namnbyten

I nuläget finns det inga befintliga tjänsteleverantörer i nätet som bytt namn under tiden de varit verksamma i dunderNET.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-01-29
Publicerad:
2024-01-25

Sidfot