dunderNET logotyp

Felanmälan

Information om vart du vänder dig för att anmäla fel och skador.

Vid störningar och avbrott som du upplever på dina tjänster (internet, TV och telefoni), följ stegen nedan.

Steg 1 - Kontrollera driftinformation

Både dunderNET och tjänsteleverantörerna tillhandahåller information om pågående och planerade störningar och avbrott på nät och tjänster.

Steg 2 - Egen felsökning

I dunderNETs felsöknings guide finns tips på saker du själv kan testa innan du felanmäler.

Steg 3 - Kontakta din tjänsteleverantör

Samtliga störningar på tjänster (internet, TV och telefoni) ska felanmäls till respektive tjänsteleverantör. Detta gäller oavsett orsaken till störningen.

Tjänsteleverantörerna hanterar kundkontakten i alla felärenden.

Ärendehantering

Anmälan av fel och störningar till följd av utbyggnaden av dunderNETs nät, kan anmälas till Gällivare kommuns fiberenhet via e-post dygnet runt eller per telefon under telefontid.

Exempelvis:

 • Felaktigt utförda arbeten (t.ex. vid anslutning av fastigheten).
 • Risker, tillbud och olyckor (t.ex vid utbyggnadsprojekt).
 • Störningar under arbetet (t.ex blockerade infarter och vägar).

Fiberenhetens kontaktuppgifter finns i sidfoten på denna webbsida.

Skador på infrastruktur

Vid skador på ledningar och annan infrastruktur.

Exempel på kommunal infrastruktur som ingår i dunderNET och förvaltas av fiberenheten:

 • Fiberledningar
 • Brunnar
 • Distansstolpar för brunnar
 • Markskåp
 • Stolpar för luftledningar
 • Teknikbyggnader

Kontorstid

Helgfria vardagar under kontorstid kan skador i fibernätet anmälas direkt till fiberenheten.

Fiberenhetens kontaktuppgifter finns i sidfoten på denna webbsida.

Övrig tid

Skador på kommunal infrastruktur kan även anmälas via kommuns felanmälan dygnet runt.

Kommunal infrastruktur

Infrastruktur som förvaltas av andra enheter inom kommunen.

 • Dagvattenledningar
 • Gatbelysning
 • Gator & vägar
 • GC-vägar
 • Trafiksignaler
 • Vatten- & avloppsledningar

Felanmälan

Skador på alla typer av kommunal infrastruktur kan anmälas via Gällivare kommuns felanmälan dygnet runt.

Telefonnummer

+46 970-81 82 13

Utöver kommunens infrastruktur finns även ett flertal andra aktörer som äger infrastruktur inom kommunens gränser.

Kontaktuppgifter för anmälan av skador finns på respektive infrastrukturägares hemsida.

Namn

Organisationsform

Infrastruktur

Gällivare Energi AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunägt bolag

 • Fjärrvärme

Hi3G Access AB (Tre) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Privat företag

 • Mobilnät

InformationsTeknik i Norrbotten AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommun- & regionägt bolag

 • Fibernät (regionnät)

LKAB Nät AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statligt bolag

 • Elnät (lokalnät)

Svenska Kraftnät Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statligt affärsverk

 • Elnät (stamnät)

Tele2 AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Privat företag

 • Fibernät
 • Kabel-TV
 • Mobilnät

Telenor Sverige AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Privat företag

 • Mobilnät

Telia Sverige AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Privat företag

 • Fibernät
 • Kopparnät
 • Mobilnät

Teracom Group AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statligt bolag

 • Fibernät
 • Kommunikationsnät
 • Marksänd radio & TV
 • Mobilnät

Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statlig förvaltningsmyndighet

 • Bilvägar
 • GC-vägar
 • Järnvägar

Samt tillhörande:

 • Gatubelysning
 • Kommunikationsnät
 • Signalsystem

Vattenfall Eldistribution AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Statligt bolag

 • Elnät (lokal- & regionät)

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-02-02
Publicerad:
2022-11-18

Sidfot