Gå till innehåll

Värmepump

Vid installationen av bergvärmepumpar kan borrningen medföra risker för miljön, bland annat kan grundvattnet påverkas. Därför måste du först göra en anmälan till Miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

Först när din anmälan har blivit godkänd eller 6 veckor från det att du lämnat in en komplett anmälan till miljökontoret kan du påbörja arbetet. Detta gäller även markvärme och för värmepumpar där kollektorslangarna ligger i en sjö, så kallad sjövärme. Utöver effekter som de här anläggningarna har på miljön så får de inte heller ligga för nära el-, avlopp- och vattenledningar. Vid arbete på dessa ledningar så måste man gräva ett dike. Ligger t.ex. bergvärmehål för nära dessa så kan kapaciteten på värmepumpen påverkas. När andra fastigheter ligger bredvid er egen så ska borrhålen placeras minst 10 meter från tomtgränsen.

En luftvärmepump behöver inte anmälas.

Anmälan

Anmälan görs genom e-tjänsten ”Anmälan om värmepumpsanläggning” senast 6 veckor innan du tänker installera pumpen. Om du installerar en värmepump utan att ha skickat in en korrekt ifylld anmälan och fått godkänt att påbörja arbetet så kan du bli tvungen att betala en så kallad miljösanktionsavgift. Till anmälan skall tomtkarta i lämplig skala bifogas med planerade borrhål utmarkerade.

Fastighetsägarens ansvar
När en värmepumpsanläggning ska anläggas mindre än 10 meter från fastighetsgränsen ska berörda grannar ha möjlighet att yttra sig. Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen begär in grannyttrande när det behövs i ett ärende. Om en granne redan har bergvärmepump installerad är det viktigt att deras hål är minst 20 meter ifrån ditt planerade hål. Vid kortare avstånd än 20 meter kan bägge anläggningarnas kapacitet påverkas negativt.

Kostnad och handläggningstid
Vid en komplett anmälan är handläggningstiden upp till sex veckor. För den tid som läggs på handläggningen av anmälan så kommer det att tas ut en avgift som är bestämd av kommunfullmäktige.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-05-03
Publicerad:
2023-05-22