Gå till innehåll

Skyddsjakt

Om du tycker att det finns djur som bör tas bort på kommunal mark, kan du kontakta miljökontoret som kan hänvisa dig till någon av kommunens godkända skyddsjägare.

Åtgärder mot djur som kan orsaka skada eller sprida smitta, till exempel grävlingar eller skabbrävar, är annars fastighetsägarens eget ansvar. Skyddsjaktsbestämmelserna i Jaktlagen ska då följas.

Om du bor inom detaljplanelagt område kan du i vissa fall få hjälp av Gällivare kommuns skyddsjägare om du har problem med till exempel duvor, kråk- eller måsfåglar eller annat småvilt på den egna fastigheten.

Skyddsjakt kan bli aktuellt när man vill förebygga att vilt orsakar skador, sprider smitta eller med hänsyn till allmän hälsa och säkerhet. Skyddsjakt kan då bedrivas, trots att jakt annars inte är tillåten på den aktuella djurarten eller på den aktuella tiden på året. Denna typen av jakt bedrivs oftast via polisen och har ingenting med kommunen att göra.

Skyddsjakt går ibland ut på att ta bort någon enstaka individ som är särskilt besvärlig. Det kan också handla om skadade djur som behöver avlivas. Andra gånger vill man med skyddsjakten främst skrämma och splittra anhopningar av vilt. Tyvärr ger skyddsjakt många gånger bara en begränsad och tillfällig effekt som skadeförebyggande metod. Därför är det viktigt att i första hand försöka hitta andra och mer långsiktiga lösningar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-13
Publicerad:
2023-05-22