Gå till innehåll

Sotning

Från 1 jan 2004 gäller ny lagstiftning som bland annat reglerar sotning. Detta innebär kortfattat att nuvarande sotningen ersätts med rengöring och brandskyddskontroll. Det finns möjlighet för den enskilde att ansöka om dispens för rengöring av egen eldningsanordning.

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning.

Anmälan om egensotning

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ger kommunen rätt att, efter ansökan av fastighetsägaren, låta fastighetsägaren själv eller någon annan än kommunens sotare rengöra (sota) en anläggning.

Har Du ansökt om egensotning och fått det beviljat ska Du rengöra ditt objekt samt dokumentera rengöringen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-01-08
Publicerad:
2022-11-19