Gå till innehåll

Brandvarnare, pulversläckare och brandfilt

En fungerande brandvarnare är en billig livförsäkring. Brandvarnare kan ge dig den extra minut du behöver för att rädda livet, varna andra och börja släcka branden.

En brand växer fort. Därför kan omedelbar utrymning vara skillnaden mellan liv och död. Brandrök är mycket giftig och har en sövande effekt. En del brandrök kan vara så giftig att det räcker med några andetag för att en människa ska omkomma. De flesta som dör i bränder dör av förgiftning av brandröken och inte av brännskador.

Brandvarnare

Om du inte har en brandvarnare hemma - köp en omedelbart! Det ska finnas brandvarnare i alla bostäder.

 • Ha minst en brandvarnare per våningsplan.
 • Placera brandvarnare i eller intill sovrum så du hör om det larmar
  när du sover.
 • Placera brandvarnare nära köket, där det är vanligt att bränder
  börjar

De flesta bränder i bostäder börjar i köket. Ha därför en brandvarnare
i närmaste rum intill köket för att få så tidig varning som möjligt, om
det börjar brinna i köket.

Ha även brandvarnare i eller intill sovrum för att kunna höra larm-
signalen på natten när du sover.

Har du flera våningar i din bostad ska du ha minst en brandvarnare per
våningsplan. Om trappor finns i bostaden bör brandvarnare placeras i
utrymmet direkt ovanför trappan.

Tänk även på att du ska ha brandvarnare i ditt fritidshus.

Typ av brandvarnare

Om brandvarnare är jonisk eller optisk är inte viktigt, båda varianterna larmar i ett tidigt skede, det viktiga är att man har brandvarnare som fungerar.

Brandvarnarna ska vara CE-märkta. Brandvarnare som säljs inom EU, EES och i Turkiet ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkt enligt SS-EN 14604. Mer om prestandadeklaration och CE-märkning av byggprodukter finns på
Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Testa brandvarnare en gång i månaden.
 • Testa brandvarnare genom att trycka på knappen.

Du testar brandvarnare genom att trycka på testknappen. Då testas alla
funktioner i brandvarnaren, inklusive att batteriet fungerar. Du får en
signal som kvitto på att den fungerar. Om brandvarnaren inte ger ifrån
sig en signal när du trycker på knappen kan batteriet vara slut och då
behöver du byta ut det. Hjälper inte det kan du behöva byta ut hela
brandvarnaren.

Testa brandvarnare:

 • en gång i månaden
 • när du satt upp en ny
 • när du bytt batteri
 • när du varit bortrest en längre tid
 • när du gjort rent den.

Använd aldrig öppen låga eller rök

Man ska aldrig testa en brandvarnare med öppen låga eller rök. Röken kan smutsa ned varnaren. Test med öppen låga kan skada brandvarnaren samt innebära fara för omgivningen.

Felaktiga larm

Om brandvarnaren ger oönskade larm kan det vara dags att göra ren den, byta batteri eller byta hela varnaren.

En brandvarnare som blivit smutsig eller där batteriet är på väg att ladda ur kan utan förvarning larma utan anledning.

En brandvarnare som är felaktigt placerad kan larma på grund av stekos eller vattenånga, om den är placerad alltför nära kök eller badrum. Se även rekommendation om batteribyte och rengöring.

Cigarettrök orsakar inte larm

En del rökare tar ned sina brandvarnare i tron att cigarettrök kan orsaka larm. Man har inte kunnat påvisa att cigarettrök orsakar att brandvarnare larmar utan orsak.

Brandvarnare ska vara monterade i taket. Det ska vara minst 50 cm
till närmaste vägg runt brandvarnaren.

Brandvarnare larmar snabbare när de sitter i taket. Röken stiger uppåt
och går ned i brandvarnaren uppifrån. Avståndet till väggen är för att
undvika att luftströmmar fördröjer att den larmar för rök.

Brandvarnare på vägg om det inte går att sätta i taket

Om det inte är möjligt att montera brandvarnare i taket kan den monteras på vägg, då ska den sitta cirka 15 cm från taket. Tänk på att väggmontage kan fördröja varningstiden. Vid montering i snedtak ska brandvarnaren sitta 1 m horisontellt från takåsen.

När det är dags att byta batteri avger brandvarnaren en kort signal ungefär
en gång per minut. Den börjar varna när nivån i batteriet sjunker. Då är det cirka 30 dagar kvar tills batteriet är helt slut.

Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på testknappen kan batteriet vara slut och då behöver du byta ut det. Hjälper inte det kan du behöva byta ut hela brandvarnaren.

Om du skulle ha en brandvarnare med inbyggt batteri kan du inte byta
batteriet, utan behöver byta hela varnaren.

Tips

 • Ha gärna ett extra batteri hemma så du kan byta när batterivarningen kommer.
 • Passa på att göra rent brandvarnaren när du ändå plockat ned
  den för att byta batteri.
 • Kom ihåg att testa brandvarnaren igen när du bytt batteri och
  satt upp den igen

Passa även på att göra ren brandvarnare när du byter batteri.

Damm och partiklar kan försämra funktionen i brandvarnaren och göra att brandvarnare larmar utan anledning. Du gör rent genom att dammsuga och torka av brandvarnaren från utsidan.

Om brandvarnare larmar utan att det finns någon orsak (det vill säga utan
att det finns stekos, rök eller brand) kan den vara smutsig och behöver
då göras ren.

Pulversläckare

Släckutrustning är viktigt att ha i bostaden för att tidigt kunna släcka mindre bränder. Bra släckutrustning för hemmet är pulversläckare 6 kg och brandfilt. Med en pulversläckare kan du släcka de flesta typer av mindre bränder som kan uppstå i ett rum.

Ha pulversläckare i din bostad

 • Placera släckare på synlig plats, gärna i bostadens entré.
 • Har du stor bostad eller en bostad i flera plan kan det vara bra att
  ha flera släckare.

I stora bostäder eller bostäder i flera plan kan det vara bra att ha flera
släckare. Till exempel en på varje våning.
Placera släckare på synlig plats, gärna vid entréer som till exempel en
groventré eller ut till en altan.

 • Släckare ska inte vara blockerade, utan lättillgängliga.
 • Placera släckaren med användarinstruktionen utåt, synlig och läsbar.
 • Pulversläckaren ska vara godkänd enligt standarden SS EN 3-7.

Med en 6 kg pulversläckare har personer som inte har vana att släcka bränder goda förutsättningar att släcka en brand som kan uppstå i en bostad. Pulversläckaren släcker branden snabbare och säkrare än en skumsläckare och har en effektiv släckkapacitet i förhållande till sin vikt och storlek.

Pulversläckare ska uppfylla och vara märkt med den europeiska standarden. Det finns olika så kallade effektivitetsklasser enligt standarden och en 6 kg pulversläckare bör minst vara av effektivitetsklassen 43A 233B C. Ju högre siffror desto högre effektivitet.

Kontrollera din pulversläckare

 • tryckmätaren ska stå på grönt
 • slangen ska vara hel
 • Plomberingen ska sitta kvar
 • Följ anvisningar från tillverkaren

Kontrollera din egen släckare regelbundet genom att kolla att tryckmätaren står på grönt, att slangen är hel, att den är plomberad och att den inte är skadad. Följ tillverkarens anvisningar om skötsel och service.

Man kan bara använda en brandsläckare en gång. Sedan måste den omedelbart lämnas in för översyn och påfyllning, även om man bara använt lite.

Brandfilt

Brandfilten lämpar sig för släckning av bränder i mindre föremål, så som i kläder, i grytor eller i en begränsad del av en möbel.

 • Placera brandfilten nära köket, där det är vanligt att bränder börjar.
 • Ha en brandfilt på varje våningsplan.

En brandfilt kan användas vid små bränder som med god marginal täcks av filtens storlek. Storleken på en brandfilt bör vara 120 x 180 cm för att kunna täcka merparten av en vuxen människa.

En brandfilt ska uppfylla och vara märkt med den europeiska standarden,
SS-EN 1869.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-12-11
Publicerad:
2023-12-08