Gå till innehåll

Lotteritillstånd

För att sälja lotter måste föreningen ha ett tillstånd. Detta får du genom att fylla i någon av nedanstående blanketter. Du kan även kontakta lotterihandläggaren i Gällivare kommun.

När föreningen lämnar in sin ansökan ska följande handlingar alltid finnas med:

  • föreningens verksamhetsberättelse
  • föreningens stadgar
  • kopia på protokoll där det framgår vem som är lotteriföreståndare i föreningen

Tillståndet kostar cirka 400 kr och löses ut på posten.

Vem kan söka tillstånd?

Svensk juridisk person som är ideell förening och som…

  • Enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål inom landet
  • Bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål
  • Inte vägrar inträde som medlem
  • För sin verksamhet behöver lotteriinkomster

Vem kan inte söka tillstånd?

  • Privatpersoner
  • Affärsidkare
  • Företag

Ansökan lämnas till:

Gällivare kommun
Lotteritillstånd
Tingshusgatan 8-10
982 81 Gällivare

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-01-29
Publicerad:
2023-06-12