Gå till innehåll

Bidrag, stöd och stipendier

Sedlar och mynt

Föreningar och organisationer som är verksamma i Gällivare kommun har möjlighet att söka bidrag och verksametsstöd från kommunen.

Det ekonomiska stödet ska användas till insatser förenliga med kommunens vision, värdegrund och målsättning vilket innebär att främja delaktighet, jämställdhet och mångfald i kommunen.

Utöver kommunala bidrag finns också möjlighet att erhålla statliga bidrag för verksamheter som är till nytta för civilsamhället.

Ibland kan ideella föreningar och privatpersoner dessutom ha möjlighet att söka ekonomiskt stöd via olika stiftelser och fonder.

Olika föreningsbidrag från Gällivare kommun

På vår E-tjänst och blankettsida hittar du blanketter för att ansöka om bidrag till fritidsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet samt bidrag för jakt- och fiskevårdande verksamhet. Kulturstipendium Vuxen 20 000:-
Kulturstipendium ungdom 18-26 år 10 000:-
Eldsjälspriset 10 000:-

Bidrag till handikappföreningar

Kulturstöd

Hos oss kan föreningar, kulturarbetare och studieförbund söka bidrag för sina verksamheter. Det finns möjlighet att söka både ett årligt kulturstöd men också för ett enskilt arrangemang. Vi delar årligen ut kulturstipendium för både vuxen och ungdom samt ett eldsjälspris.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-15
Publicerad:
2023-03-29