Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 22 jan 2024

Tillfällig tillåtelse av skotertrafik på väg

Gällivare kommun kommer även i år att tillåta skotertrafik på allmän väg inom utvalda områden för att öka tillgängligheten till skoterlederna.

Tillåtelsen gäller till och med 30 april 2024 mellan klockan 08.00-20.00 samtliga veckodagar. Tillåtelsen berör vägar där Gällivare kommun är väghållare och tillåtelsen gäller alltid kortaste väg till skoterled. Den tillfälliga tillåtelsen för skotertrafik avser enbart gator/vägar som finns specificerade i tillhörande kartunderlag.

Områden som har valts ut ligger i nära anslutning till skoterleder eller bedöms ha en lämplig färdväg till närmaste skoterled. Dessa finns markerade i terrängen.

Observera att

  • Skotertrafik ska inte framföras längs efter gång- och cykelväg.
  • Tillåtelsen gäller endast för kortast lämpliga sträcka mellan uppställningsplats och närmaste skoterled och omvänt.
  • Passagerare får tas med på fordonet.
  • Vid korsande av allmän gata/väg eller gång- och cykelväg har trafikant från skoterled väjningsplikt mot trafikanter på allmän gata/väg eller gång och cykelväg.
  • Snöskoter får inte föras med högre hastighet än 20 kilometer i timmen.
  • Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växligheten skadas. Om snötäcket är så tunt eller löst att skotern kommer i kontakt med marken räknas det som barmarkskörning, vilket är inte tillåtet.

Kartunderlag - Skoter från tomt
Information till skoterförare Öppnas i nytt fönster.

Tänk på att alltid visa stor hänsyn då skotern medför buller och avgaser samt kan skada mark och skrämma djur. Sveriges terrängkörningslag innebär en frihet som kommer med ansvar och den kan vi tillsammans förvalta på ett bra sätt!

Ytterligare områden utreds och mer information kommer publiceras i kommunens kanaler och på hemsidan under säsongen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-01-22
Publicerad:
2024-01-22