Gå till innehåll

Information till skoterförare

Som förare av en snörskoter lyder du under terrängkörningslagen och terrängkösningsförordningen.

I anslutning till tätorterna Gällivare, Malmberget och Koskullskulle råder förbudsområde för detaljplanelagd mark och inom förbudsområdet får skotertrafik endast ske på markerade leder i terrängen.

Undantag gäller stugägare vid Vassaraträsk (se nedan) samt de områden där kommunen beslutar om att tillåta skoter på allmän väg för färd till närmaste skoterled.

 • Fast boende och ägare till stuga belägen vid Vassaraträsk, norr om väg E 45 och väster om Sandviken och Tjautjasniemi, får färdas med skoter kortaste väg till närmast på isen utmärkta skoterled.
 • Inom förbudsområdet i tätorten råder en hastighetsbegränsning på 30 km/h
 • På de skoterleder som passerar nära bostäder inom förbudsområdet tillåts skotertrafik mellan kl 08.00 och 20.00
 • Vid framförande av skoter på allmän väg är högsta tillåtna hastighet 20km/h.
 • Du måste ha förarbevis och vara minst 16 år gammal för att få framföra en snöskoter.
 • Skoterförare har alltid stopplikt vid korsning av allmän väg.
 • Skoterförare har alltid väjningsplikt
 • Skoterförare får ej ha passagerare på skotern eller i släp vid korsande av väg eller järnväg
 • Skoterförare får inte stressa betande renar. Läs mer om hur du ska agera vid renmöten i Länsstyrelsens broschyr " På snö" länkad nedan.
 • Det är förbjudet att köra skoter i skogsplanteringar då detta kan skada unga skogsbestånd
 • Det är förbjudet att köra skoter på åkermark då det kan orsaka tjälbränna och igenfrusna täckdiken.
 • Det är förbjudet att köra skoter längs skidspåren om leden inte tydligt skyltats som delad.

Tänk på att alltid visa stor hänsyn då skotern medför buller och avgaser samt kan skada mark och skrämma djur. Sveriges terrängkörningslag innebär en frihet som kommer med ansvar och den kan vi tillsammans förvalta på ett bra sätt!

Ha en fin skotertur!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-01-29
Publicerad:
2022-09-26