Gå till innehåll

Lokala trafikföreskrifter för terrängmotorfordon

Gällivare kommuns lokala trafikföreskrifter om tillstånd att
framföra terrängmotorfordon

Gällivare kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 1 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande:

 • Med avvikelse från 5 kap samt 1§ trafikförordningen får snöskoter framföras
  inom vissa tätbebyggda områden. Kartunderlag hittar du i knapparna nedan.
 • Tillåtelsen gäller mellan 8 Januari - 30 April mellan klockan 08.00 - 20.00.
 • Skotertrafik skall inte framföras längs gång- och cykelväg. Vid korsande
  av allmän gata/väg eller gång- och cykelväg har trafikant från skoterled
  stopplikt.
 • Snöskoter får inte framföras med högre hastighet än 20 km i timmen längs allmän väg.
 • Tillåtelsen gäller endast för kortast lämpligast sträcka mellan
  uppställningsplats och närmaste skoterled och omvänt.

Gällande områden

Centrala Gällivare och Älven

Lappskolegatan, Dahlsgatan, Garvaregatan, Kvarngatan, Bondegatan, Köhlersgatan, Nomadgatan, Älvgatan och Borgargatan

Silfwerbrandshöjden

Sifwerbrandsvägen, Skogsvägen och Cureliusvägen

Karhakkaområdet

Strömgatan, Ågatan, Vassaragatan, Myrviksgatan, Kyrkstugegatan och Sjötorgsgatan

Malmberget området 1

Amorstigen, Stjärnstigen, Aftonstigen, Del av Månstigen, Snöstigen, Froststigen, Regnstigen och Daggstigen

Malmberget området 2

Blockvägen och Movägen

Malmberget område 3

Sagoslingan, Drömstigen, Lyckostigen, Trollstigen, Tomtestigen och Mysinge backe

Övre Koskullskulle

Safirvägen, Turkosvägen, Opalvägen, Topasvägen och Kristallvägen

Nedre Koskullskulle

Inom tätbebyggt område i nedre Koskullskulle

 

 

Terrängfordonskarta på allmänna vägar

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-02-28
Publicerad:
2024-01-19