Gå till innehåll

Transportdispenser

Transportdispenser för tunga och/eller breda transporter inom Gällivare kommun hanteras av teknikavdelningen på Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen.

Information om Gällivares vägnät till exempel bärighetsklasser exempelvis BK2 finns registrerade på NVDB (nationell vägdatabas) Länk till annan webbplats.som tillhandahålls av Trafikverket och uppdateras av samtliga Svergies kommuner och Trafikverket.

 • Så här använder du kartverktyget i NVDB:
 • Välj "Se Sveriges vägar på karta"
 • Gå till rutan längst ut till höger, "Välj vad du vill se i kartan"
 • I rullisten väljer du "Bärighet"
 • Placera pekaren på kartan och zooma in (zoom-verktyget finns både under rullisten och i den gröna listen i det vänstra hörnet på kartan).

Om transporten bara berör en kommun (oavsett vilka vägar du tänker köra på) ska du skicka din ansökan till Gällivare Kommun. När transporten berör flera kommuner ska du skicka din ansökan till Trafikverket.

Notera att

 • Vid transporter som är högre än 450 cm, bredare än 450 cm och längre än 30 m transporter ska ett färdvägsintyg bifogas.
 • Vid tunga transporter med last krävs även ett avsändarintyg. Avsändaren av lasten ska intyga vad det är för last, vilka dimensioner den har (längd, bredd, höjd) samt vikt och tyngdpunkt på lasten m.m.

Ett beslut om dispens från viktbestämmelserna innehåller alltid ett villkor om att dispensinnehavaren under tjällossningsperioden ska samråda med berörda väghållningsmyndigheter.

Om en väg har nedsatt bärighet anges det med vägmärken om begränsat axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller begränsad bruttovikt.

Om sådana vägmärken är uppsatta får transporten inte utföras på den vägsträckan, även om det finns en giltig transportdispens.

Gällivare kommun tar ut en avgift för varje ensklid ansökan. Observera att avgiften tas ut även om det blir avslag på ansökan. Observera att vid speciella ärenden kan avgiften bli högre.

Handläggningstiden är normalt cirka en vecka. Om ansökan som inte är komplett tar längre tid att handlägga, eftersom vi måste inhämta kompletterande uppgifter innan vi kan behandla din ansökan. Handläggningstiden kan också bli längre för ärenden som kräver vidare utredningar eller yttranden från andra myndigheter.

Vi rekommenderar att

 • Ansökan skickas till oss i så god tid som möjligt.
 • Använda Trafikverkets blankett när ni ansöker för dispens.
 • Ni gör er ansökan komplett från början.
 • Ni skickar in ansökan via mejl till transportdispenser@gallivare.se .

Gällivare Kommun har följande praxis för giltighetstider och dispenstyper:

 1. En dispenstransport sker normalt inom någon dag efter beslutet, men det är lämpligt att låta dispensen gälla längre tid. Beslut om dispens för en enstaka transport gäller normalt högst 30 dagar.
 2. Ett beslut om dispens vid återkommande transporter på en viss vägsträcka gäller normalt mellan 30 och 360 dagar, beroende på transportens bredd, längd och/eller vikt. I ett dispensbeslut för vikt gäller högst 90 eller 180 dagars giltighetstid.

Nedan hittar du information om bestämmelser om mått, vikter, last, överlastavgift och vägtransportledare som gäller för tunga fordon och fordonståg (fordon med tillkopplade fordon).

Lasta rätt!

På Transportstyrelsens webbplats kan du läsa mer om reglerna för lastsäkring. Se relaterad information längst ner på sidan.

Bred last

Grundregeln är att du måste söka dispens för bred last om fordonet inklusive last är bredare än 260 cm. Det finns dock vissa undantag, exempelvis för jordbruksredskap, se 4 kap. 15 § trafikförordningen (1998:1276).

Du behöver inte ansöka om dispens om villkoren för transport av bred odelbar last uppfylls och transporten inte är bredare än 350 cm. Om transporten är bredare än 350 cm måste du alltid ansöka om dispens.

Obs! Om en transport som är bredare än 260 cm även är längre än 24 meter och/eller överstiger högsta tillåtna vikt måste du alltid ansöka om dispens.

Lång last

Grundregeln är att du måste söka dispens för lång last om fordonet inklusive last är längre än 24 meter. Det finns dock vissa undantag, exempelvis för fordonståg, se 4 kap. 17 § trafikförordningen (1998:1276).

Du behöver inte ansöka om dispens om villkoren för transport av lång odelbar last uppfylls (TSFS 2010:142 Länk till annan webbplats.) och transporten inte är längre än 30 meter. Om transporten är längre än 30 meter måste du alltid ansöka om dispens.

Obs! Om en transport som är längre än 24 meter även är bredare än 260 cm och/eller överstiger högsta tillåtna vikt måste du alltid ansöka om dispens.

På följande sidor kan du läsa mer om regler gällande längd och bredd

TRAFIKFÖROEDNINGEN riksdagen

VVFS 2008:261 Vägverkets föreskrifter om utrustning som inte ska räknas in i fordonsbredden och fordonslängden Länk till annan webbplats.

På följande sida kan du läsa om de regler som gäller för fordonståg som är längre än 24,0 meter och upp till och med 25,25 meter, inom ramen för det så kallade modulsystemet (EMS).

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Gods-och-buss/Matt-och-vikt/langd-och-breddbestammelser/Modulsystemet/ Länk till annan webbplats.

Tung last

Om du kör odelbar last eller ett tungt fordon (till exempel mobilkran) och högsta tillåtna axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt överskrids måste du söka dispens för färden. Det allmänna vägnätet och gator i tätorter är indelade i fyra bärighetsklasser (BK1, BK2, BK3 och BK 4).

På följande sidorna kan du läsa om de viktbestämmelser som gäller för tunga fordon och fordonståg (fordon med tillkopplade fordon)

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Gods-och-buss/Matt-och-vikt/viktbestammelser/ Länk till annan webbplats.

Notera att

Vid höga vikter och vid transport som kräver eskort av vägtransportledare eller polis (till exempel bredd större än 450 cm eller längd större än 35 m) blir handläggningstiden ofta extra lång. När det krävs eskort ska den sökande i god tid före beräknad transportdag anlita vägtransportledare eller polis. En förteckning över vägtransportledare finns på polisens webbplats. Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-01-30
Publicerad:
2023-06-21