Gå till innehåll

Serveringstillstånd

För att få servera och sälja alkohol måste du ha tillstånd enligt alkohollagen. För att få sälja folköl krävs att du gör en anmälan. Det är kommunen som hanterar din ansökan/anmälan. Vilket sorts tillstånd du behöver beror på var, till vem och under hur lång tidsperiod du vill servera alkohol. Beslut i serveringsärenden fattas i enlighet med delegationsordning.

Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten, till ett slutet sällskap eller catering. Detta kan gälla för företag, föreningar eller till slutna privata evenemang. Tillstånd kan gälla servering året runt, årligen under en viss tidsperiod, under en enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle.

 

Handläggning

Du får räkna med att handläggningstiden för ett serveringstillstånd tar cirka fyra månader efter att komplett ansökan inkommit till miljö-, bygg- och räddningsnämnden. Vad en komplett ansökan innebär beror lite på vad för slags serveringstillstånd du ansöker om.

Det är därför viktigt att du skickar in din ansökan eller anmälan i god tid och försöker fylla i fullständigt och rätt. Om du måste komplettera din ansökan kan alkoholhandläggaren inte fortsätta med sin utredning innan du skickat in de uppgifter och handlingar som behövs och handläggningstiden kan då bli längre.

Skulle det visa sig att ärendet kräver längre handläggning har kommunen enligt alkohollagen rätt att ta ett beslut om att förlänga handläggningstiden med ytterligare fyra månader.

 

Krav för serveringstillstånd

Alkohollagen ställer stora krav på den som ska få ett serveringstillstånd, och du som söker tillstånd måste själv visa att du är lämplig att servera eller sälja alkohol. Det innebär att du måste kunna visa att du har kunskaper om alkohollagstiftningen, vidare tittar handläggaren även på din ekonomi, finansiering och om du begått brott. Även lokalen, brandsäkerheten, matutbudet och andra omständigheter är underlag för huruvida ett serveringstillstånd ges ut eller inte.

Kom ihåg att det är du som ansöker som ska visa att du lever upp till kraven och att det är du som behöver skicka in en mängd olika dokument och handlingar i ansökan.

Den lokal där servering ska ske måste vara godkänd ur miljösynpunkt och lokalen ska också vara godkänd för allsidig matlagning. För servering till allmänheten under en enstaka tidsperiod eller vid ett visst enstaka tillfälle gäller att tillstånd får meddelas om serveringsstället tillhandahåller lagad mat. Detsamma gäller för servering i slutet sällskap. Vid serveringstillstånd finns det alltid ett matkrav, därför är det viktigt att inkomma med en meny för ditt evenemang.

Endast uteservering som är belägen på område i anslutning eller i omedelbar närhet till själva restaurangen skall ges tillstånd att ingå som en del av restaurangens serveringslokaler.

Blanketter

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-01-30
Publicerad:
2024-01-30