Gå till innehåll

Skoterleder

Välkommen till Gällivare för att prova våra ca 120 mil skoterled!

I den interaktiva skoterledskartan nedan ser du prepareringsstatus på de kommunala skoterlederna samt för de leder som driftas av föreningar. Klicka på filtrera för att se rastplatser, vintercaféer, toaletter, tankställen m.m.

Du kan även öppna skoterledskartan som pdf och får då upp en vy över hela kommunen.

Som skoterförare är du skyldig att visa hänsyn till renskötseln och respektera rådande förbudsområden. Tänk även på att visa hänsyn till boende, djur och medtrafikanter när du vistas på våra leder.

Välkommen ut!

Skoterförare och hundförare
- visa hänsyn till betande renar

Gällivare är en kommun där snöskotern är ett stort fritidsintresse. Samtidigt är vi en renskötselkommun. Detta år är det svårare betesförhållanden vilket gör att renarna lättare skingras. Skotertrafik och skoterspår gör att renarna vandrar och sprids och ger en ökad arbetsbörda för renskötarna.
Vi vädjar därför till skoter- och hundförare att visa respekt och hänsyn. Genom samverkan och förståelse ska vi bygga framtidens Gällivare.

  • Ta hänsyn till betande och vandrande renar – Vid möte kör försiktigt så att renarna inte skingras.
  • Följ markerade skoter- och vinterleder. Undvik i största mån att köra upp många skoterspår, då det skingrar renarna ytterligare.
  • Respektera de förbudsområden som gäller.
  • Håll hundar kopplade där det finns renar.
  • Låt skrämselsäckar hänga på sina pinnar, de förebygger exempelvis olyckor.
  • Om du kör skoter i fjällen eller skogen, tänk på att renar är svåra att upptäcka för ett otränat öga. Var uppmärksam, de finns där även om du kanske inte ser dem.

Gör så här om du närmar dig renar

Med skoter kan man ofta komma nära och stressa dem. Ta det varsamt i mötet med djur.

Sakta ner eller stanna. Då går renarna oftast av skoterspåret, speciellt om det finns rentramp på sidan. Kör lugnt förbi med jämn gas i samma spår. Om renarna inte kliver av spåret. Kör sakta bakom dem eller vänd. Om ni kommer till en öppning i skogen, en myr eller liknande. Stanna skotrarna. En av skotrarna kör sakta en omväg runt renarna och ställer sig på leden en bit längre fram, vilket gör att renarna oftast går av spåret. Vänta till alla renar har gått av spåret, de följer oftast efter varandra.

I Gällivare kommun finns fyra samebyar - Báste čearru, Girjas sameby, Gällivare skogssameby och Unna tjerusj.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-17
Publicerad:
2023-02-20