Gå till innehåll

Skidspår och motionsslingor

 

Gällivare erbjuder en lång vintersäsong och längdskidåkning i världsklass! I anslutning till tätorten finns ca 13 mil skidspår och något för alla typer av åkare.

Digital information och spårstatus för kommunala skidspår hittar du i naturkartans app eller på webben via knappen nedan.
I vår skidspårskarta i pdf-format kan du även se vilka sträckor som är belysta samt ta del av kontaktuppgifter för felanmälan och förbättringsförslag.

  • Belysningen längs med spåren släcks kl. 22:00.
  • Visa hänsyn till medmotionärer
  • Kom ihåg att stanna om du möter hästar där ridstig och skidspår korsar varandra
  • Tänk på att hålla din hund kopplad
  • Håll till vänster i spåret.

Ha en härlig skidtur!

Viktig information gällande korsningar mellan ridstigen och Kommunrundan

I dagsläget korsar skidspåret ”Kommunrundan” kommunens ridstig på två ställen, vilket inte är optimalt ur ett säkerhetsperspektiv. Kommunen arbetar för att hitta en mer långsiktig lösning och kommer i närtid utföra en del olycksförebyggande åtgärder i området.

Innan en ny lösning är på plats så kommer kommunen sätta upp förtydligande skyltning samt arbeta med siktröjning av skogen så att samtliga idrottsutövare i området lättare ska kunna se varandra. Alla som vistas i närheten av passagerna uppmanas att tillsammans bidra till att skapa en säker miljö – var aktsam och håll låg hastighet.

Hästar är flyktdjur som lätt kan bli skrämda av okända ljud eller plötsliga rörelser. Som skidåkare bör du kontrollera att inga hästekipage finns i närheten innan du korsar ridstigen. Om du ser ett ekipage bör du stanna och låta det passera. Stå still och prata med ryttaren om vad som fungerar bäst om hästen verkar stressad eller rädd.

Tack för ditt bidrag till ett säkert och inkluderande samhälle där många idrotter ryms!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-02-13
Publicerad:
2023-01-18