Gå till innehåll

Platsvarumärket Gällivare

Ett platsvarumärke handlar om mer än kommunen, det handlar om hela vår plats – det vill säga alla platser i det geografiska området Gällivare kommun. Platsvarumärket är gemensamt och finns tillgänglig för användning av olika aktörer som vill berätta om och marknadsföra Gällivare som plats att bo på eller besöka.

Som en del i arbetet med platsvarumärket har vi tagit fram en visuell identitet och en verktygslåda fylld med material som är fritt att använda när du som företag, förening eller liknande vill berätta om eller marknadsföra Gällivare som plats.

Ett platsvarumärke kan kort förklaras som den samlade uppfattningen om en viss plats. Det handlar om allas attityder och känslor till platsen. Det är bilden av en plats och hur platsen beskrivs. Det är helt enkelt summan av de associationer som finns kring platsen, hos invånare och omvärlden. Ju mer välkänt och omtyckt ett varumärke är, desto lättare är det att attrahera fler etableringar, besökare och nya invånare.

Alla platser har ett varumärke, oavsett om det gjorts ett varumärkesarbete eller inte. Ett platsvarumärkesarbete handlar inte om att skapa en ny logotyp eller slogan. Det handlar om att hitta det som särskiljer platsen – platsens själ och DNA. Att tydliggöra de egenskaper och värden som vi vill ska förknippas med platsen Gällivare.

Alla som bor och verkar i och kring Gällivare äger platsvarumärket gemensamt.

Varumärkesplattformen är ett hjälpmedel som ägs av Gällivare kommun men som är till för alla som vill stärka attraktiviteten för Gällivare och få människor att upptäcka vår plats, som boendeort eller ett ställe att besöka.

Det korta svaret lyder: för att få fler att upptäcka Gällivare.

Gällivare står i händelsernas centrum globalt nu när gruvindustrin miljardsatsar för en grön omställning. Som följd till det pågår tidernas största samhällsomvandling i Gällivare och det byggs 250 000 nya kvadratmeter av bostäder, kommunala verksamheter och kommersiella lokaler. För att kunna möta omställningen behöver vi bli fler, och vi behöver fler företag som etablerar sig i Gällivare.

Som kommun konkurrerar vi om invånare, investeringar, etableringar och besökare. Genom att kraftsamla olika aktörer och arbeta med enhetlig, långsiktig och strategisk utveckling och marknadsföring av Gällivare, skapar vi förutsättningar för att lyckas i konkurrensen. Att jobba med platsvarumärket är att fokusera på platsutveckling och samtidigt se till att jobba med professionell kommunikation och marknadsföring.

Kommunikationsavdelningen vid Gällivare kommun påbörjade under 2021 arbetet med att ta fram en platsvarumärkesstrategi och visuell identitet för platsen Gällivare. Genom undersökningar, workshops och omvärldsanalyser har vi fått goda insikter om hur invånarna uppfattar Gällivare idag men också hur invånarna vill att Gällivare ska uppfattas i framtiden. Insikterna och deltagandet av närmare 2 000 personer har resulterat i en platsvarumärkesstrategi för Gällivare.

Låna brandingmaterial

Följande material med Gällivares platsvarumärke finns att låna:

  • Beachflaggor
  • Rollups, olika storlekar
  • Backdrop, 2x3 meter (tygvägg på ställning)

Utlämning/återlämning sker vardagar under ordinarie arbetstid.
Eventuella förluster eller skador på materialet kan innebära debitering.

Kontakt:

Kommunikationsenheten
E-post
Telefon, vxl: 0970–81 80 00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-10-05
Publicerad:
2023-01-12