Gå till innehåll

Mänskliga rättigheter

Gällivare kommun arbetar rättighetsbaserat för att alla ska kunna vara delaktiga på jämlika villkor och ta del av de mänskliga rättigheterna.

 

 

Alla människor ska ha lika möjligheter att vara delaktig i samhället. Gällivare kommun ska vara ett öppet och tillgängligt samhälle för alla medborgare. Arbetet för ökad tillgänglighet handlar dels om att riva hinder, men också om att förbättra kvaliteten i samhället. Redan vid planering av verksamheter behöver hänsyn tas till människors olikheter och olika behov. Genom att arbeta med principen universell utformning skapas lösningar som fungerar för så många som möjligt redan från början. Ökad tillgänglighet gynnar alla medborgare men är nödvändigt för att en del medborgare ska kunna vara delaktig och inkluderad och kunna delta i samhället fullt ut.


fin bild

Byt namn för plusboxen för att ge den en rubrik.

Här lägger du in ditt textinnheåll

 

 


fin bild

Byt namn för plusboxen för att ge den en rubrik.

Här lägger du in ditt textinnheåll

 

 


fin bild

Byt namn för plusboxen för att ge den en rubrik.

Här lägger du in ditt textinnheåll

 

 


fin bild

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-16
Publicerad:
2023-06-16