Gå till innehåll

Kommunarkivet

Kommunstyrelsen är Gällivare kommuns arkivmyndighet. Varje kommun är skyldig att enligt arkivlagen att ha en arkivmyndighet.

En arkivmyndighet ska utöva tillsyn över att de kommunal myndigheterna och de kommunala bolagen fullgör sina skyldigheter när det gäller arkivvård.

Under arkivmyndigheten sorterar Kommunarkivet som svarar för de kommunala arkivfrågorna och vägleder verksamheterna.

Kommunarkivet ansvarar för vården av de arkivhandlingar som från myndigheterna har överlämnats till arkivmyndigheten för slutarkivering. I våra arkivlokaler finns handlingar från Gällivare landskommuns tillkomst år 1864. Det finns handlingar som speglar kommunens framväxt.

De flesta handlingar som finns är offentliga och är därigenom tillgängliga för allmänheten.

Reglemente Pdf, 824.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-06-14
Publicerad:
2022-09-26