dunderNET logotyp

Nattavaara

Om delprojektet

Utbyggnad, fibernät i Nattavaara.

Utbyggnad av fibernät i Nattavaara.

Nattavaaraby (och andra fastigheter nordost om Råneälven) ingår ej i projektet.

Stora delar av nätet har byggts ut genom samförläggning och därefter färdigställts i entreprenad med andra byar som samförlagts.

Berörda gator

  • Hedvägen
  • Lundqvistvägen
  • Malmbanevägen
  • Nattavaaravägen
  • Rallarevägen
  • Saitisvägen
  • Stationsvägen
  • Sågvägen
  • Södervägen
  • Vårsjövägen

Kanalisationsnät för fiber förbereddes, i samband med ombyggnationer i elnätet.

Byggstart

2017

Byggherre

Vattenfall Eldistribution

Installationer, fiberarbeten och återstående markarbeten.

Gemensam entreprenad för Kronsågen, Nattavaara och Norra Vassara.

Byggstart

2019

Entreprenör

NYAB Sverige AB

Projektstatus

Projekttyp

Utbyggnad, fibernät.

Utbyggnadstatus

Delmoment

Status

Samförläggning (2017)

Avslutad

Entreprenad (2019)

Avslutad


Driftsättningsstatus

Delområde

Status

Nattavaara

Driftsatt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2024-04-11
Publicerad:
2023-03-14

Sidfot